Valitse sivu

Kärkölän kunta parantaa vesihuoltoaan

Kärkölä-Herrala siirtoviemäri -hanke käynnistyy huhtikuussa 2023. Hankkeeseen liittyvää puuston poistoa tehdään hankealueella pääsiäisen jälkeen. Varsinainen rakentaminen alkaa huhti-toukokuun 2023 aikana.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kärkölän kunnan vesihuoltoa ympäristövaikutukset huomioiden. Hankkeessa toteutetaan tarvittava siirtolinja pumppaamoineen sekä muut siihen liittyvät tekniset laitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankkeen päättyessä Kärkölän jäteveden puhdistamolle tulevat jätevedet siirretään siirtolinjalla Herralaan Lahti Aquan verkostoon.

Karttakuva Kärkölä-Herrala siirtoviemäri -hankkeesta (Ramboll 2022)

”Kärkölän kunnan vesihuollon luotettavuus paranee hankkeen myötä merkittävästi. Myös Teuronjokeen menevien päästöjen määrä vähenee”, kertoo Kärkölän kunnan tekninen johtaja Emilia Lehikoinen.

Maastokatselmukset maanomistajien kanssa ovat käynnistyneet ja niiden arvioidaan valmistuvan huhtikuun loppuun mennessä. Puiden kaadon jälkeen hankealueella alkavat kaivuutyöt. Metsäalueilla kaivuutöiden ajoittamiselle ei ole rajoitteita vuodenaikojen suhteen, mutta viljelysmailla kaivuutöitä ei tehdä viljelykauden aikana. Siirtoviemäriputkien hitsaus maastossa alkaa huhti-toukokuun aikana. Paineviemärin rakennusvaiheen on arvioitu valmistuvan helmikuussa 2024.

Nykyiselle puhdistamoalueelle sijoittuvan uuden laitoksen rakennussuunnittelu on käynnistynyt ja laitoksen rakentaminen alkaa loppukesästä. Tavoitteena on laitoksen valmistuminen maaliskuun loppuun 2024 mennessä. Koko urakan on suunniteltu valmistuvan kokonaisuudessaan toukokuun lopulla 2024.

Asukasinfotilaisuus torstaina 30.3. kello 18–19.30

Infotilaisuus kuntalaisille pidetään torstaina 30.3.2023 klo 18–19.30 Kärkölän Yhtenäiskoulun Kouluravintola Apilassa osoitteessa Pormestarinkuja 1, 16600 Järvelä. Paikalla tilaisuudessa ovat tilaajan, urakoitsijan sekä rakennuttajan edustajat. Projektipäällikkö Saki Salo kertoo hankkeesta ja sen etenemisestä. Tilaisuuden lopussa yleisöllä on mahdollisuus keskusteluun ja kysymysten esittämiseen. Kysymyksiä voi esittää myös etukäteen 27.3.2023 mennessä täällä.

Hanke pähkinänkuoressa

Kärkölä-Herrala siirtoviemäri -hanke on n. 16 km pitkä jäteveden painesiirtoviemärilinja Kärkölästä Herralaan. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa siirtoviemärilinja siten, että jätevedet johdetaan Kärkölästä Herralan kautta Lahteen puhdistettavaksi. Painesiirtoviemärin lisäksi hankkeeseen sisältyy myös uuden laitoksen rakentaminen nykyiselle puhdistamoalueelle. Hankkeen tilaaja on Kärkölän kunta, urakoitsija Erkkiheikkilä Oy ja rakennuttajana toimii Welado Oy. Hankkeen rakentaminen käynnistyy huhti-toukokuun 2023 aikana ja koko urakan arvioidaan valmistuvan toukokuun lopulla 2024.

Seuraa hanketta: karkola.fi/siirtoviemari

Lisätiedot hankkeesta:

Kärkölän kunta
TEKNINEN JOHTAJA
Emilia Lehikoinen
044 770 2056
etunimi.sukunimi@karkola.fi

Welado Oy
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Saki Salo
0400 368 767
etunimi.sukunimi@welado.fi

Erkkiheikkilä Oy
TYÖPÄÄLLIKKÖ
Jesse Paajanen
040 847 3671
etunimi.sukunimi@erkkiheikkilaoy.com

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA
Joonas Taavila
0400 740 771
etunimi.sukunimi@erkkiheikkilaoy.com