Valitse sivu

Eduskunta hyväksyi lain julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille. Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alusta lähtien. Päijät-Hämeessä muutokseen valmistautuminen on aloitettu.

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 hallituksen esityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille. Lain voimaantulo vaatii vielä presidentin vahvistuksen. TE-palveluiden siirtymisajankohta on 1.1.2025.

Tuleva muutos on suuri, mutta tietyllä tapaa myös paluu entiseen. Kunnilla on ollut kokonaisvastuu työnvälityksestä ja työllisyyden hoidosta vuosina 1903–1961. Tämän jälkeen tätä tehtävää on hoitanut valtio.

Kunnilla on jatkossa parempi mahdollisuus reagoida nopeasti ja asiakaslähtöisesti kunnan henkilöasiakkaiden ja yritysten tarpeisiin. Muutokseen liittyy myös uusi, kannustava rahoitusmalli, joka tukee kuntien pyrkimystä kehittää vaikuttavia palveluita niin henkilö- kuin yritysasiakkaille. Muutoksella tavoitellaan siis entistä vaikuttavampia ja tehokkaampia, paikallisiin tarpeisiin vastaavia palveluita. Kunnat saavat muutoksen myötä uutta henkilöstöä, joka siirtyy kuntiin liikkeenluovutuksella.

Päijät-Hämeen kunnat ovat jo aloittaneet valmistautumisen muutokseen. Päijät-Hämeen kunnat ovat käynnistäneet AKKE-rahoituksella hankkeen, jonka tehtävä on tukea kuntia valmistelussa.

Kärkölä on ollut mukana Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilussa vuodesta 2021 alkaen. Kuntakokeilussa kuntiin on siirretty osa TE-palveluiden asiakkaista. Kuluneiden kahden vuoden aikana on kerrytetty kokemusta lakisääteisten tehtävien hoidosta sekä myös kehitetty asiakaspalveluita.

TE-palvelut 2024 -uudistus (Työvoima- ja elinkeinoministeriö)

Lisätiedot: Susanna Rahikkala, vt. elinvoimapäällikkö, 044 770 2108, susanna.rahikkala(a)karkola.fi