Valitse sivu

Eduskuntavaalien vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9–20.

Ennakkoäänestys

Eduskuntavaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kärkölän kunnanvirasto, osoite Virkatie 1, 16600 Järvelä.  Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

  • 22.3.-24.3.2023 klo 9–17
  • 25.3.-26.3.2023 klo 10–15
  • 27.3.-28.3.2023 klo 9–17

Laitosäänestykset toimitetaan vaalitoimikunnan ilmoittamina aikoina.

Ulkomailla ennakkoäänestys on 22.-25.3.2023 ja suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 15.3.2023.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi. Kotiäänestyksessä hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kotikunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3. klo 16 mennessä. Ilmoittautuessa on mainittava, jos kotiäänestyksen yhteydessä äänestää omaishoitaja. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti lomakkeella, jonka saa keskusvaalilautakunnalta tai puhelimitse. Keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero ovat äänioikeutetuille saapuneessa ilmoituskortissa. Ilmoittautuminen voidaan toimittaa postitse tai sähköpostin välityksellä.

Vaalipäivän äänestys 2.4.2023 klo 9–20

Kärkölän kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikka on Kärkölän kunnanvirasto, osoite Virkatie 1, 16600 Järvelä.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi.

vaalit.fi