Valitse sivu

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimukset vahvistavat seudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä.

Sopimuksissa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle. Maankäyttöä, asumista ja liikennettä suunnitellaan kokonaisuutena, mikä auttaa tekemään kauas katsovia suunnitelmia yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi ja toteuttamaan suuria liikenneinvestointeja.

Lahden kaupunkiseutu on uusi MAL-alue

Aiemmin MAL-sopimusten piirissä ovat olleet vain neljä suurinta kaupunkiseutua – Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku, joiden kanssa MAL-sopimuksia on laadittu vuodesta 2011 alkaen.

Sopimuskaudella 2020-2031 uusina kaupunkiseutuina mukana ovat Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkiseudut.

Sopijaosapuolet sitoutuvat yhdessä edistämään sopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa osapuolina ovat: ​

  • Lahden seutu: Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Orimattila
  • Kuntayhtymät: Päijät-Hämeen liitto
  • Valtio: Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

MAL-toimenpidesivusto

Interaktiivinen MAL-toimenpidekaavio