Valitse sivu

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Koska radonia ei voi mitenkään aistia, on mittaaminen ainoa tapa saada radonpitoisuus selville. Helpointa radonin torjuminen on talon rakennusvaiheessa, mutta sisäilman korkeaa radonpitoisuutta voidaan alentaa myös esimerkiksi radonimurilla. Talon alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Rakennukseen radon kulkeutuu perustuksessa olevien rakojen kautta.

Radon on huomattava asumiseen liittyvä terveyshaitta Päijät-Hämeen alueella. Uudisrakentamisessa radonin torjunta huomioidaan kaavoituksessa ja rakentamismääräyksissä, mutta radonsaneerattavia asuntoja on vielä runsaasti. Talvella radonpitoista ilmaa virtaa sisälle enemmän kuin kesällä. Tällöin myös radonpitoisuudet asunnoissa ovat talvella korkeampia kuin kesällä. Siksi radonmittaus tulee tehdä syyskuun ja toukokuun välisenä aikana. Sisäilman radonkysymyksiin, kuten radonin mittaukseen, antaa ohjeita terveydensuojeluinsinöörien lisäksi Säteilyturvakeskus, josta voi tilata myös radonmittauspurkkeja.

Ota yhteyttä terveydensuojeluinsinööriin, jos epäilet korkeaa radonpitoisuutta tai et ole tietoinen asuntosi pitoisuuksista. Hollolan, Kärkölän ja Orimattilan terveydensuojeluinsinööri on Mira Ikonen, 044 480 1163.

Lähteet ja lisätietoja:
https://www.stuk.fi/aiheet/radon
https://www.hollola.fi/sisailma-ja-asumisterveys