Valitse sivu

Kärkölä on ensimmäinen mallissa mukana oleva päijäthämäläinen kunta

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline, joka auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa varmistamaan, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat. Malli otetaan Kärkölässä käyttöön vuoden 2023 alussa.

– Meillä Suomessa suuri osa lapsista voi hyvin. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Lapsen oikeudet ja hyvinvointi on turvattava ìhan jokaiselle lapselle. Siinä meillä riittää vielä tehtävää, ja juuri tässä työssä Lapsiystävällinen kunta -malli on kuntien tukena, toteaa lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija Sanna Koskinen Suomen UNICEFilta.

Miten malli toimii?

a) Mallin avulla kunta tunnistaa, millä lapsen oikeuksien osa-alueilla sillä on kehitettävää.
b) Malli auttaa kuntaa määrittelemään, mitä sen tulee tehdä, jotta lasten oikeudet toteutuisivat kunnassa mahdollisimman täysimääräisesti.
c) Lisäksi malli auttaa kuntaa seuraamaan Lapsiystävällinen kunta -kehitystyönsä edistymistä systemaattisesti.

Mallissa mukana olevat kunnat

Vuonna 2023 mallissa on mukana 52 kuntaa eri puolilta Suomea. Näissä kunnissa asuu 52 % Suomessa asuvista lapsista. Vuoden 2023 aikana Lapsiystävällinen kunta -mallissa aloittaa viisi uutta kuntaa: Hattula, Kemiönsaari, Kärkölä, Tuusula ja Vöyri.

Viisi uutta kuntaa alkaa kehittää lapsiystävällisyyttään UNICEFin tuella

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

UNICEF myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli kunnan työ on edennyt tunnustuksen kriteerien mukaisesti. Uusina mallissa aloittavien kuntien kehittämistyö ennen tunnustuksen myöntämistä kestää hieman yli kaksi vuotta.

Kymmenen vuotta Suomessa

Suomessa Lapsiystävällinen kunta -malli täytti tänä vuonna kymmenen vuotta. Mallin suomalainen versio pilotoitiin Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

www.lapsiystavallinenkunta.fi

Lisätiedot:
Palveluohjaaja Sanna Nevalainen, Kärkölän kunta, 044 770 2173, sanna.nevalainen(a)karkola.fi
Erityisasiantuntija Sanna Koskinen, Suomen UNICEF, 050 576 2293, sanna.koskinen(a)unicef.fi