Valitse sivu

Otsikko on allekirjoittaneen mielipide, joka ei perustu kattavaan ja vertailukelpoiseen tietoon maakunnassamme olevien muiden perusopetuksen koulujen toimintaympäristöjen toiminnallisuudesta ja viihtyvyydestä.

Mielipiteeni perustuu arviooni, jolla uskon tulkitsevani hyvin käyttäjäryhmien pääasiallisen kokemuksen, että koulumme uudet opetus- ja oheistilat ovat toiminnallisia, viihtyisiä ja sopivat hyvin käyttötarkoitukseen. Lisäksi perustelen mielipidettäni huomioilla, että uusiin tiloihin on hankittu tarkoituksenmukaiset kalusteet, laitteet ja välineet, erityisesti mainitsen taito- ja taideaineiden monipuoliset laitteet ja välineistön. Useat opetustiloista ovat muunneltavissa opetusryhmän koon ja opetustilanteen luonteen mukaisesti. Opetustilojen ulkopuoliset oheistilat ovat hyödynnettävissä opetustilanteissa avoimina oppimisympäristöinä sekä lisäämässä viihtyisyyttä kohdennettuina välituntien viettopaikkoina. Koulukiinteistöön tulee runsaasti luonnonvaloa. Oppimistilanteita ja oppimista tukevat ympäristöt ja olosuhteet (kirjasto, liikuntahalli, uimahalli, urheilukenttä, kuntorata, tuleva monitoimikaukalo) ovat koulun yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä. Koulu sijaitsee keskeisellä paikalla kunnan keskustaajamassa.   

Toiveena, että toiminnallisien ja viihtyisien tilojen käyttöä saadaan laajennettua esi- ja perusopetuspalvelujen, kirjastopalvelujen sekä kansalaisopiston tuottamien palvelujen lisäksi koskemaan laajasti kaikkia kuntalaisia.

Petri Käkönen, sivistysjohtaja
044 770 2130, petri.kakonen(a)karkola.fi