Valitse sivu

Kärkölän kunta ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/Päijät-Hämeen hyvinvointialue ovat yhdessä allekirjoittaneet aiesopimuksen uuden yhteisöllisen asumisen kohteen toteuttamiseksi Kärkölään. Kohteeseen suunnitellaan noin 25 ikäihmisten asuntoa ja se täyttää tulevan sosiaalihuoltolain yhteisöllisen asumisen vaatimukset.

Talossa asukkaat asuvat omissa esteettömissä kodeissaan ja siellä järjestetään yhteisöllisen asumisen palveluita sekä tilat kotihoitoa tuottavalle operaattorille. Tarkoitus on, että talon palveluita voisivat hyödyntää myös muut kunnan seniorikansalaiset. Suunnitelmissa on, että taloon tulee tilat ulkopuolisten palveluiden tuottamiseen.

Asuminen ja henkilökohtaiset palvelut on eriytetty toisistaan. Yhteisöllisestä asumisesta tehdään hyvinvointialueen toimesta hallintopäätös ja mahdolliset kotihoidon palvelut sekä tukipalvelut myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella erillisillä hallintopäätöksillä. Kohteessa on yhteisöllistä toimintaa useampana päivänä viikossa.

Miksi yhteisöllistä asumista?

Kärkölän väestö ikääntyy voimakkaasti, niin kuin suurimmassa osassa muissakin kunnissa Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan ikääntyneiden suhteellinen osuus kasvaa, ja vuonna 2031 yli 75-vuotiaita asuu Kärkölässä jo kolmanneksen enemmän, kuin tällä hetkellä, ja vuonna 2041 määrä olisi 50 % suurempi. Nämä demografiset muutokset asettavat painetta kehittää uudenlaisia asumisen ja palveluiden ratkaisuja.

Vertaistuen ja yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. Uusien yhteisöllisyyttä edistävien asumismuotojen kehittäminen vastaa tuleviin väestörakenteen muutoksen haasteisiin. Ihmiset haluavat ikääntyessään asuinympäristön, mikä mahdollistaa asumisen heidän itse toivomallaan tavalla.

Omassa kodissa asuminen on monelle ikääntyneelle tärkeää ja oma koti antaa mahdollisuuden itsenäisyyteen, vaikka asuminen ei enää täysin itsenäistä olisikaan. Kodin tulee vastata asukkaan toimintakykyä ja mahdollistaa omassa kodissaan asumisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukien.

Ikääntyneet ovat heterogeeninen ryhmä ja osa ikääntyneistä kokee nykyisissä asuinmuodoissa turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Turvattomuus ja yhteiskunnasta syrjäytymisen kokemus voi osalla ikääntyneistä johtaa epätarkoituksenmukaiseen toimitaan. Tälle asiakasryhmälle yhteisöllinen asuminen, jossa ikääntyneellä on oma asunto, mutta kuitenkin muiden asukkaiden läsnäolo, arvioidaan tuovan tarvittavan turvan.

Kohteen toteuttaminen

Toteutettava yhteisöllisen asumisen kohteen tontin rakennusoikeus on 1400 m2 ja se sijaitsee Järvelän keskustassa osoitteessa Ruukintie 4. Rakennuskustannukset ovat arviolta 4,5 miljoonan euroa. Rakennettava kohteen lopullinen koko sekä kustannukset tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

Kohde pyritään toteuttamaan siten, että Kärkölän kunta hakee toimijan, joka rakennuttaa kohteen ja vuokraa sen tarpeellisin osin Kärkölän kunnan käyttöön. Rakentamisessa tullaan hyödyntämään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n avustusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Avustuksen hakee kohteen rakennuttaja ja lopullinen avustuksen suuruus selviää neuvotteluissa ARA:n kanssa.

Lisätiedot:

Kärkölän kunta, kehityspäällikkö Matti Skyttä, 044 770 2025, matti.skytta(a)karkola.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, toimialajohtaja, Anu Olkkonen-Nikula, 044 440 6523, anu.olkkonen-nikula(a)phhyky.fi


Kärkölä on lähes 4300 asukkaan elinvoimainen kunta Päijät-Hämeessä. Kärkölän visiona on olla elinvoimainen ja itsenäinen Kärkölä – meidän kärkikylä. Kunnalliset peruspalvelumme ovat hyvässä kunnossa ja uusi puukoulu sekä liikuntahalli tukevat niin lasten kuin nuortenkin hyvinvointia.

Päijät-Sote – Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Päijät-Hämeessä. Lisäksi hyvinvointiyhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut 11 jäsenkuntansa alueella. Päijät-Sotessa on yhteensä noin 7 000 työntekijää. Strategiassamme korostuvat Päijät-Hämeen elinvoima ja asukkaiden etu.