Valitse sivu

Käynnissä olevaan tuulivoimaselvitykseen liittyen Päijät-Hämeen liitto kartoittaa Päijät-Hämeen alueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä tuulivoimasta. Kyselyssä kartoitetaan sekä yleisiä näkemyksiä tuulivoimasta että mielipiteitä mahdollisista uusista
tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista.

Kysely on vastattavissa 29.8.2022 – 19.9.2022 välisenä aikana osoitteessa https://arcg.is/1jWH4q