Valitse sivu

Ilmastohanke vauhdittaa kuntien ilmastotyötä monella saralla

Helmikuussa 2022 alkaneessa ja vuoden 2023 kesään asti jatkuvassa Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin eli PIKU-hankkeessa on tapahtunut kevään ja kesän aikana paljon. Hankkeessa kartoitettiin aluksi kuntien ilmastotyön tilannetta ja pullonkauloja perehtymällä kuntaorganisaation avaintoimintojen tilanteeseen erityisesti Hollolassa ja Asikkalassa. Muidenkin hankekuntien avainhenkilöiden kanssa pidettiin ilmastoteemaisia kokouksia. Kevään aikana luotiin myös yhteyksiä maaseutusektorin toimijoihin kuten Pro Agria Hämeeseen ja MTK Hämeeseen, ja otettiin yhteyttä valikoituiuhin maataloustuottajiin kertoen heille maatilojen ilmastokumppanuudesta. Yhteydenotot tiloihin jatkuvat syksyllä kasvukauden päätyttyä.

Hankkeen ensimmäiset tapahtumat järjestettiin kesän alussa, kun kunnat siavat tuhdin annoksen KETSistä eli kuntien energiatehokkuussopimuksesta. Kuulimme KETSin nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä Motivan, alueellisen energianeuvonnan ja Energiaviraston asiantuntijoilta, ja saimme myös pitkään KETS-työtä tehneiden Asikkalan ja Hollolan kuntien näkökulmat aiheeseen. Esitykset löytyvät PIKU-hankkeen nettisivuilta. PIKU-kunnille, joilla ei ole vielä KETS-sopimusta, järjestettiin lisäksi työpaja, jossa kartoitettiin KETSiin tarvittavia tietoja ja seuraavia askeleita liittymisprosessissa.

PIKU-hankkeessa on tiedossa lukuisia tapahtumia myös loppukesän ja syksyn aikana. Hankkeeseen palkataan syksyn ja talven ajaksi osa-aikainen korkeakouluharjoittelija, joka avustaa ilmastokoordinaattoria mm. tapahtumien järjestämisessä ja viestinnässä. Syksyn aikana järjestetään koulutuksia ja työpajoja mm. ilmastoviestinnästä ja vähähiiisistä hankinnoista. Keväälle on puolestaan suunnitteilla tapahtumia metsistä ja maankäytöstä, jotka ovat tärkeitä alueita kuntien ilmastotyössä, sekä ilmastotyöpaja kuntien luottamushenkilöille.

PIKU-hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat Hollola, Asikkala, Sysmä, Iitti, Kärkölä ja Padasjoki ja hankkeessa toimitaan yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Hankkeen alkukartoituksen pohjalta järjestetään kunnan eri alojen työntekijöille suunnattuja ilmastoaiheisia koulutuksia ja työpajoja. Hanke edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kuntien välillä, kun kunkin sektorin työntekijät pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan toimivista käytännöistä päästöjen vähentämiseksi. Hankkeen aikana kartoitetaan myös lisärahoituksen mahdollisuuksia kunnissa tunnistettuihin tarpeisiin ja avustetaan tarvittaessa rahoitushakemusten teossa. PIKU-hankkeeseen kuuluu lisäksi maatalousosio, jossa yhteistyössä maataloussektorin toimijoiden kanssa edistetään hiiltä sitovia käytäntöjä maanviljelyksessä Hollolan ja Asikkalan alueilla.

Lisätietoja
Taina Peltonen
Ilmastokoordinaattori
Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin (PIKU) -hanke
Puh. 044 7801 736
taina.peltonen(a)hollola.fi

PIKU-hankkeen kunnat