Valitse sivu

Kärkölän väestö ikääntyy voimakkaasti, niin kuin suurimmassa osassa muissakin kunnissa Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan ikääntyneiden suhteellinen osuus kasvaa, ja vuonna 2031 yli 75-vuotiaita asuu Kärkölässä jo kolmanneksen enemmän, kuin tällä hetkellä, ja vuonna 2041 määrä olisi 50 % suurempi. Nämä demografiset muutokset asettavat painetta kehittää uudenlaisia asumisen ja palveluiden ratkaisuja.

Vertaistuen ja yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. Uusien yhteisöllisyyttä edistävien asumismuotojen kehittäminen vastaa tuleviin väestörakenteen muutoksen haasteisiin. Ihmiset haluavat ikääntyessään asuinympäristön, mikä mahdollistaa asumisen heidän itse toivomallaan tavalla

Kärkölän kunta ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/Päijät-Hämeen hyvinvointialue ovat yhdessä valmistelemassa uuden yhteisöllisen asumisen kohteen toteuttamista Kärkölään. Kohteeseen suunnitellaan noin 25 ikäihmisten asuntoa ja se täyttää tulevan sosiaalihuoltolain yhteisöllisen asumisen vaatimukset. Talosta suunnitellaan esteetön ja asukkaiden henkilökohtaiset palvelut tuotetaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Lisäksi talossa on yhteisöllistä toimintaa useampana päivänä viikossa. Hyvinvointialue vastaa vuokralaisten vallinnasta yhteisöllisen asumisen osalta ja muilta osin asukasvallinnan tekee Kärkölän kunta.

Talon suunniteltu sijainti on Järvelän keskustassa osoitteessa Ruukintie 4. Tarkoituksenmukainen tapa toteuttaa kohde on, että yksityinen taho toteuttaa kohteen ja vuokraa sen tarpeellisin osin Kärkölän kunnan käyttöön. Rakentamisessa pyritään hyödyntämään ARA:n avustusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi.

Edesauttaakseen kohteen toteutumista Kärkölän kunta ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyrkivät tekemään aiesopimuksen kohteesta. Sopimuksessa tuleva hyvinvointialue sitoutuu järjestämään yhteisöllisen asumisen palveluita kohteessa. Tontinluovutus ja rakennuttajan valitseminen ovat vuorossa aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, syksyn aikana. Talon suunnittelutyö ja neuvottelut ARA:n rahoituksesta tulevat vuoroon tämän jälkeen rakennuttajan toimesta.

Lisätiedot: Matti Skyttä, kehittämispäällikkö, 044 770 2025, matti.skytta(a)karkola.fi