Valitse sivu

Puutarha-asumisen kohteen suunnittelutyö Kärkölän kunnassa etenee hyvää vauhtia. Vanhapappilan alueelle syntyy uudenlainen asumisen konsepti, jossa on mahdollisuus yhdistää monipaikkainen asuminen, vapaa-aika sekä etätyöskentely. Ahtaan kaupungin tilalle ilmaa ja vapautta rentouttavassa maalaismaisemassa ja jos tahdot, ei sinne kaupunkiin ole tarvetta palata lainkaan.


Helsinki on menettänyt koronapandemian aikana 03/2020–03/2022 kuntien välisessä muuttoliikkeessä
yli 6000 henkilöä muualle Suomeen. Tämä on luonnollista seurausta siitä, että ihmisille on tullut
muuttuneiden työskentelytapojen seurauksena enemmän mahdollisuuksia valita asuinpaikkansa, jota
koko ajan lisääntyvä digitalisaatio tulee vahvistamaan. Nyt näitä asumisen valinnan mahdollisuuksia on
hyvä laajentaa tarjoamalla ihmisille erilaisella ratkaisuja.


Päijät-Hämeen liiton ja Kärkölän kunnan rahoittamassa Monipaikkaisen puutarha-asumisen hankkeessa
suunnitellaan puutarha-asumisen yhteisöä, joka tukee monipaikkaista asumista, etätyöskentelyä ja
asumisen yhteisöllisyyttä. Vanhapappilaan puutarha-asumisen yhteisöön rakentuu noin 30 kappaletta
alle 50 m2 minitaloja 500 m2 omille tonteille. Alueen tiivis yhteisöllisyys rakentaa kyläyhteisöä ja luo
turvallisuutta sekä tukee jakamistaloutta. Myös jatkuvasti kohoavat rakennuskustannukset kannustavat
kompakteihin asumisratkaisuihin.

Monipaikkaisen puutarha-asumisen hankkeella luodaan asumiseen ratkaisua, jossa yhdistetään
vapaa-ajan sekä vakituisen asumisen parhaat puolet. Asunnoista tulee ympärivuotiseen
asumiseen tarkoitettuja taloja kaikkine mukavuuksineen sekä tietoliikenneyhteyksineen.
Toisaalta sijainti on lähellä kaikkea, hyvien kulkuyhteyksien päässä, mutta kuitenkin maalla.
Toivotaan, että tämä on juuri sitä, mitä ihmiset tänä aikana kaipaavat, sanoo Kärkölän kunnan
kehityspäällikkö Matti Skyttä.


Alueen kehittämisessä mukana ovat alueen yleisen suunnittelun osalta Ramboll, toteutettavuuden
osalta Pelarcon ja visuaalisen ilmeen sekä digitaalisen viestinnän osalta Dirty Agency. Kaikilla asiasta
kiinnostuneilla on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen juuri avatun vanhapappila.com-sivuston
kautta.


Lisätiedot: Kärkölän kunta, kehityspäällikkö Matti Skyttä, 044 770 2025, matti.skytta@karkola.fi