Valitse sivu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan Kärkölässä kaikilta asiakkailta vuosittain uuden toimintakauden alkaessa. Ohjeet tulotietojen toimittamiseksi on jaettu huoltajille. Tulotietoja ei voi palauttaa päiväkotiin/perhepäivähoitajalle.

Tulotiedot tulee toimittaa 15.8.2022 mennessä. Mikäli tietoja ei toimiteta määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu. Maksua ei korjata takautuvasti, vaan tulotietojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

​Elokuun 2022 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 13.12.2021 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1087/2021).

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 288 eurosta 295 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 27 eurosta 28 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Perheen henkilömääräTuloraja 1.8.2021 €/kkTuloraja 1.8.2022 €/kkMaksuprosentti
22798291310,7 %
33610375810,7 %
44099426710,7 %
54588477710,7 %
65075528410,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien.

EnimmäismaksutNykyinen1.8.2022
Enimmäismaksu288 €295 €
Toisen lapsen144 €118 €
Pienin perittävä maksu27 €28 €

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.06.2022 § 63 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2022