Valitse sivu

Esiopetus huoltajille ilmoitetussa (Tieto Edu) esiopetusryhmässä alkaa 10.8.2022 klo 9.00.  Esiopetusaika alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 13.00. Esioppilaiden tilat ovat Kärkölän Yhtenäiskoulussa Keltasiivessä. 

Esiopetustiloihin tutustuminen on perjantaina 5.8. klo 9.00–11.00. Tutustumisen aluksi kokoontuminen liikuntahallissa. 

Jos lapsella on myös päivähoidon tarvetta, hoito järjestetään esiopetuksen tiloissa ennalta ilmoitettujen hoidon tarpeiden mukaan aikaisintaan klo 6.30. Päivän aikana lapset ulkoilevat käyttäen koulun piha-aluetta. Samoin iltapäivisin ulkoilu tapahtuu koulun pihalla, josta lapsen voi hakea kotiin. Aamuhoito ennen klo 6.30 ja vuorohoito toteutetaan Vuokkoharjun päiväkodissa. 

Hoitoajat ilmoitetaan TietoEdun kautta aina edellisen viikon sunnuntaina 24.00 mennessä. Päivähoitopaikka pitää aina hakea ja jos tarve hoitoon loppuu, pitää paikka irtisanoa. 

Tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta, sitä siis kannattaa lukea päivittäin. Wilma-tunnukset lähetetään koteihin kesän aikana. Toivottavaa on myös, että lapsen päivää koskevat asiat jaetaan puolin ja toisin keskustellen. Avoin vuorovaikutus lisää lapsen hyviä päiviä eskarissa. Aina on myös mahdollista soittaa ryhmän puhelimeen. 

Osa lapsista on kuljetusoppilaita. Kuljetuspäätökset postitetaan koteihin kesän aikana. Jos kuljetuksista tulee kysyttävää, ota yhteyttä Mirja Sevóniin 044 770 2133. 

Esiopetuksessa toteutetaan Kärkölän kunnan esi- ja perusopetussuunnitelmaa, johon voit tutustua Kärkölän peda.netissä (Kärkölä ->kasvatus ja opetus->opetussuunnitelma 2016). Päivähoitoa tarvitsevilla lapsilla toteutetaan myös varhaiskasvatuslakiin perustuvaa 1.8.2017 voimaan tulleita valtakunnallista ja paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa liitteineen. 

Oppiminen on iloinen asia ja uuden oppimisessa lapsen mielenkiinnonkohteet ovat ratkaiseva tekijä. Tehdään tulevasta esiopetusvuodesta lapselle yhdessä merkityksellinen ja ikimuistoinen myönteinen kokemus, jota on mukava muistella tulevaisuudessa. 

Aurinkoisin kesäterveisin,
Petri Käkönen, sivistysjohtaja 
Petri Kutinlahti, rehtori 
Kaija Lindén, varhaiskasvatuksen johtaja 

Henkilöstön yhteystiedot