Valitse sivu

Kärkölän kunta on aktiivisena toimijana mukana Lahden kaupunkiseudun kuntien ryhmässä, joka solmi Päijät-Hämeen liiton ja valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen vuonna 2021. Sopimus mahdollistaa hyvän perustan Kärkölän kunnan elinvoimaisuuden kasvulle ja vahvistaa kunnan asemaa osana kehittyvää kaupunkiseutua. Sopimuksessa on määritelty sopimuskumppanien yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle.

MAL-sopimuksen kehitystoimenpiteenä syksyllä 2021 aloitettiin kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen, johon osallistuvat Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin ja Kärkölän kunnat sekä Lahden ja Orimattilan kaupungit yhdessä Päijät-Hämeen liiton sekä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa.

Yhdessä laaditun kaupunkiseutusuunnitelman pohjalta kunnat voivat nostaa esiin MAL-sopimuksen perusteella rahoitettavia toimenpiteitä ja kehittämishankkeita sekä perustella niitä tulevaisuuteen luotaavan suunnitelman selvityksillä ja vaikutusten arvioinneilla.

Kolme vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa

Kaupunkiseutusuunnitelmassa sovitetaan yhteen seudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen kehittämisen periaatteet pitkällä aikavälillä. Suunnitelmassa kuvataan seudun yhteinen tavoitetila vuonna 2060.

Väestö- ja työpaikkamääristä on tehty kolme toisistaan poikkeavaa laskentamallia. XL-mallissa väestö ja työpaikat maakunnassa kasvavat voimakkaasti. M-mallissa koko kaupunkiseudun kasvu on tasaisen maltillista. XS-mallin mukaisessa tulevaisuuden kuvassa alueen väestö ja työpaikat vähenevät. Parhaillaan näiden kolmen vaihtoehtoisen kehityskuvan pohjalta laaditaan luonnosvaihtoehtoja, siitä miten väestö ja työpaikat tulisivat sijoittumaan Kärkölässä ja kaupunkiseudulla.

Kärkölän tulevaisuuskuva vuonna 2060 M+

Keskimmäisen mallin mukaisessa tulevaisuuskuvassa Kärkölään muuttaa lapsiperheitä ruuhkautuvalta pääkaupunkiseudulta paremman elinympäristön laadun, edullisemman asumisen ja helpommin saavutettavien lähipalvelujen houkuttelemina. Kuntaan palaavien koulutettujen aikuisten lisäksi työperäinen maahanmuutto tuo kuntaa nuoria osaajia, jotka perustavat perheitä ja juurtuvat asumaan elinvoimaiseen kuntaan.

Kärkölässä on tarjolla kattavat palvelut, terveet koulut, kiinnostavia työpaikkoja ja monipaikkaista vihreää asumista. Koko maakunnan teollisuus nostaa jalostusastettaan ja työllistää entistä koulutetumpia työntekijöitä, joista kasvava osa asuu ja tekee hybridityötä Kärkölästä käsin. Työn tekemisen muutos synnyttää liikennettä kaupunkiseudun keskusten välillä. Matkat tehdään kasvavasti kehittyvillä raideliikenteen muodoilla ja sähköisillä liikkumisvälineillä. Perinteisen pyöräilyn suosion kasvu lähi- ja virkistysmatkoilla jatkuu. Kulkuvälineiden omistaminen voi muuttua tulevaisuudessa harrastukseksi tarjolla olevien yhteiskäyttömuotojen kehittyessä.

Vihreä rakentaminen yleistyy, lähivirkistysalueita kehitetään ja hoidetaan huolella. Kärkölässä kehitetään retkeilyyn kiinnostavia teemareittejä. Tuuli- ja aurinkovoima-alueita rakentuu erityisesti yritystoiminnan yhteyteen. Kuntaan hakeutuu uusia innovatiivisia yrityksiä ja kiertotalousyritykset monipuolistavat kunnan työpaikkatarjontaa. Radanvarteen kävelymatkan päähän kuntakeskuksesta sijoittuu myös uusia vähittäiskaupanalan toimijoita, palvelu-, ravintola- ja majoitusalan yrityksiä sekä vapaa-ajan palveluntuottajia, jotka työllistävät monipuolisesti kuntalaisia.

Kunta haluaa kuulla kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden, kunnassa työssäkävijöiden, yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä kunnan tulevaisuuden kuvasta.

Kerro meille millainen Sinun Kärköläsi on vuonna 2060!

Tulevaisuutta visioimassa
Jouni Nieminen, kansliapäällikkö