Valitse sivu

Päijät-Hämeen kunnalliset koulutuksen järjestäjät toteuttivat alkuvuodesta 2022 arviointikyselyn esi- ja perusopetuksen henkilöstölle, huoltajille sekä oppilaille. Arviointikysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Huoltajien ja oppilaiden vastausten mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaat saavat tarvitsemaansa tukea, aikuiset ovat ystävällisiä ja heitä on helppo lähestyä. Myös kodin ja koulun yhteistyö toimii hyvin. Aiempien vuosien kyselyjen tapaan vahvuuksiksi nousee edelleen myös osaava henkilöstö sekä esiopetuspaikkojen ja koulujen turvallisuus.

Opetushenkilöstön työhyvinvointi sekä kaikkien vastaajaryhmien osallisuuden tunteen vahvistaminen ovat olleet keskeisiä teemoja toteutettujen arviointien perusteella jo useamman vuoden ajan, ja niihin panostamista jatketaan edelleen. Toimintakulttuuria muokataan erityisesti oppilaita osallistavampaan suuntaan.

Edellisen, vuonna 2020 toteutetun kyselyn perusteella yhdeksi parantamisalueeksi valittiin oppimisen arvioinnin perusteista ja opintojen etenemisestä tiedottaminen huoltajille. Alkuvuodesta toteutetun kyselyn mukaan tässä on edistytty, ja sen seuraamista jatketaan edelleen. Myös oppimisen tukeen liittyvien toimintatapojen monipuolistaminen ja kehittäminen nostettiin esiin edellisestä kyselystä. Kyselyn toteuttamisen jälkeen Päijät-Hämeen kunnat ovat yhdessä hakeneet ja saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta kahteen kehittämishankkeeseen, joissa kehitetään oppimisen tukeen liittyviä asioita esi- ja opetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa.

Kyselyn vastausten perusteella uudeksi parantamisalueeksi valittiin oppilaiden tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus sekä siihen liittyvä yhteisten pelisääntöjen noudattaminen. Asiaa lähdetään edistämään seudullisesti työstämällä kaikille kunnille yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman runko sekä siihen liittyvät askelmerkit suunnitelman viemiseksi osaksi koulujen arkea.

Perinteisellä kouluarvosanalla mitattuna eri vastaajaryhmät antoivat koulujen toiminnalle arvosanaksi 8 ½ ja esiopetuksen arvosanaksi 9.

Arviointikyselyyn saatiin 19 459 vastausta

Arviointikyselyyn vastasi 19 459 henkilöä, joista 1 685 oli opetushenkilöstöä, 4 017 huoltajaa ja 15 442 oppilasta. Kysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa.

Arviointitietoa hyödynnetään kuntien esi- ja perusopetuksen kehittämistyössä sekä yhteistä seudullista avustusrahoitusta haettaessa. Arvioinnin kohteena olivat muun muassa esi- ja perusopetuksen johtaminen, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, osallisuus ja vaikuttaminen, oppimisympäristö ja turvallisuus, yhteistyö ja oppimisen tukeminen.

Jokainen kyselyssä mukana ollut kunta on saanut alueensa arviointitulokset ja tiedottaa tuloksistaan oman aikataulunsa mukaan.

Päijät-Hämeen kunnilla, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä, yhteisellä arviointityöllä on jo pitkät perinteet. Kehittämistä suuntaavia arviointikyselyjä toteutetaan kahden vuoden välein.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen seudullista kyselytuloksista
Seudullisen arvioinnin kehittämisryhmän puheenjohtaja, rehtori Jani Alatalo, Heinolan kaupunki, p. 044 797 8549

Kuva Antti Sihlman