Valitse sivu

Iäkkäille kotihoidon tai omaishoidon piirissä oleville tai vastaavasti terveydentilaltaan heikentyneille iäkkäille henkilöille, joiden kotona pärjääminen heikentyisi oleellisesti infektion saatuaan, suositellaan nyt neljättä koronarokotusta. Tarkoituksena on tehostaa iäkkäiden suojaa vakavaa koronatautia vastaan. 

Päijät-Soten alueella kaikilla iäkkäillä kotihoidon tai muiden palveluasumiseen rinnastettavien yksiköiden asiakkailla ja omaishoidon piirissä olevilla on mahdollisuus saada neljäs koronarokotus. Tähän ryhmään kuuluville ikääntyneille henkilöille ei ole asetettu tarkkaa alaikärajaa neljännen rokotuksen saamiseksi. Lisäksi kaikki yli 65-vuotiaat, jotka muun merkittävän terveydentilaa heikentävän syyn vuoksi saavat päivittäistä kotiapua tai ovat puolison hoivan varassa, voivat ottaa neljännen rokotuksen. Monisairaan tai terveydeltään hauraan iäkkään rokottaminen vaatii aina tapauskohtaista harkintaa. 

Neljäs rokoteannos voidaan antaa aikaisintaan 3 kuukautta kolmannen rokoteannoksen jälkeen. 

Kotihoidossa ja asumispalveluissa asiakkaille tarjotaan mahdollisuus ottaa rokote joko kotona tai asumisyksikössä. Lisäksi rokotuksia saa edelleen Trion rokotuspisteeltä, sote-keskuksista ja erillisiltä pop-up-rokotuspisteiltä. Trion rokotuspisteeltä rokotuksen saa ilman ajanvarausta.  

www.paijat-sote.fi