Valitse sivu

Lauantaina 26.3.2022 järjestettiin iäkkäiden asumisen kehittämiseen liittyvä tilaisuus Kärkölässä.  Mukana olivat Ympäristöministeriön rahoittama Kärkölän kunnan hanke Eloisaa – asumista senioreille Kärkölässä ja STMn pääosin rahoittama Päijät-Soten JOPA-hanke. Hankkeiden yhteistyönä toteutettiin Kärkölän iäkkäille suunnattu työpaja Opintien koulun liikuntasalissa. Työpajassa hahmoteltiin iäkkäille soveltuvaa yhteisöllisen asumisen taloa ja sen toiminnallisuutta palvelumuotoilun keinoin. Paikalla oli noin kolmekymmentäviisi kärköläläistä iäkästä. Työpajan fasilitoi Piritta van der Beek. Käytännön järjestelyt hoitivat Kärkölän kunnan senioriohjaaja Saija Kelahaara sekä kehityspäällikkö Matti Skyttä. Päijät-Sotelta olivat mukana projektisuunnittelijat Marko Hiekkanen ja Laura Nummela.

Työpajan tarkoitus oli luoda ymmärrystä uuden talon potentiaalisten asukkaiden tila- ja palvelutarpeista suunnittelun lähtökohdaksi. Lisäksi tavoitteena oli saada konkreettisia ideoita yhteisöllisen asumisen kohteen suunnitteluun. Saija Kelahaara oli iäkkäiden asumista kehittävän Eloisaa – asumista senioreille Kärkölässä -hankkeen alullepanija.

  • Oli oleellista saada kuntalaisia osallistettua konkreettisella tavalla heitä koskeviin päätöksenteko prosesseihin. Silloin heillä on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Näin päättäjät saavat kohderyhmältä konkreettisia toiveita asumisen suunnittelun tueksi. (Saija Kelahaara)

Työpajan käytännön toteutuksen fasilitaattoriksi valittiin ammattilainen, jotta työpajasta saataisiin mahdollisimman paljon irti ja kaikkien ääni tulisi kuuluviin. Talohankkeessa tiiviisti mukana oleva Kärkölän kunnan kehityspäällikkö Matti Skyttä näkee osallistamisessa suuren arvon.

  • Kärkölän iäkkäät ovat hyvin aktiivisia, joten paikalle toivottiin ja odotettiin runsasta osanottoa. Tiedostamme, että kaikki viisaus ei asu toteuttajien mielissä ja apua tarvitaan. Tarkoitus on, että tulevassa suunnittelussa pystytään sitten näitä tarpeita huomioimaan. (Matti Skyttä)

Yhteistyön merkitys korostuu pienen kunnan asumisen suunnittelussa. Paikalle työpajaan saapunut Teuvo Lahti näkee iäkkäiden yhteistyössä mahdollisuuden.

  • Jokaisella iäkkäällä on ikääntymisestä ja sen tuomista tarpeista omanlaisensa näkemykset ja erilaisia mielipiteitä on hyvä kuunnella päätöksenteon pohjaksi. (Teuvo Lahti)

Työpajassa suunniteltiin kunnan keskustaan kaavaillun ikääntyneille tarkoitetun esteettömän talon toimintaa, palveluja sekä sisä- ja ulkotiloja. Osallistujat saivat muotoilla vapaasti näkemyksiään unelmien yhteisöllisestä talosta. Pitkä lista erilaisia ideoita saatiinkin kasaan noin neljän tunnin työpajan aikana. Ulkotilojen osalta toivottiin esimerkiksi pihasaunaa, liikuntalaitteita ja grillikatosta. Sisätiloihin hahmoteltiin runsaasti erilaisia tiloja, esimerkiksi kunnan yhteistä olohuonetta, ruokailutilaa sekä kuntosalia. Myös palveluntarjoajien huonetta pidettiin tärkeänä, jotta asukkaat voisivat käydä esimerkiksi parturissa tai jalkahoitajalla samassa talossa. Kaikkiaan talon toimivuus ja esteettömyys koettiin tärkeänä.

  • Vaikkakaan minulla ei ole vielä liikuntakykyyn liittyviä rajoitteita, niin olisi tärkeää, että rakennus rakennettaisiin asumisviihtyisäksi ja helpoksi liikkua. Lisäksi tilojen ja palvelujen toimivuus olisi tärkeää, toteaa Teuvo Lahti

Ikääntyneiden yhteisöllisen talon tarve on olemassa ja iäkkäiden osallistaminen työpajan keinoin antoi pohjaa sen suunnittelun jatkolle. Teuvo Lahti piti työpajaa mielekkäänä tapana osallistua hankkeen suunnitteluun

  • Oli hienoa, että saatiin näin suuri joukko työpajaan mukaan. Näin saatiin erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä tuotua esille. Jää nähtäväksi millaiseksi hanke lopulta muotoutuu.

Lisätiedot: Saija Kelahaara, senioriojaaja, 044 770 2232, saija.kelahaara(a)karkola.fi

Teksti ja kuva: Marko Hiekkanen