Valitse sivu

Salpakierto Oy käynnisti syyskuussa 2021 jätekuljetusten hankintoja koskevan markkinavuoropuhelun, jonka tavoitteena on ollut kartoittaa markkinoita ja edistää avointa vuorovaikutusta kuljetusyrittäjän ja hankinnan tekijän, Salpakierto Oy:n, välillä. Vuoropuhelun avulla on etsitty hyviä käytäntöjä tulevan hankinnan suunnitteluun ja kilpailutusprosessiin.

Salpakierto Oy kutsuu jätekuljetuksista kiinnostuneita yrityksiä ja yhteenliittymiä jatkamaan kanssaan markkinavuoropuhelua koskien alkavia kuljetushankintoja verkkoseminaarina pidettävässä tilaisuudessa ke 23.3.2022 klo 14.30-16.30.

Tilaisuudessa esitellään ja läpikäydään Salpakierron toimialueen jätteenkuljetusten urakkaohjelma ja kilpailutusmateriaalit.

Tilaisuuden ohjelmaan voi tutustua ja tilaisuuteen ilmoittautua osoitteessa salpakierto.fi/jatelakiuudistus/markkinavuoropuhelu.

Kesällä 2021 voimaan astuneen uuden jätelain myötä pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Biojätteen kerääminen laajenee myöhemmin kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa. Jätealan yritysten liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät, kun jätteitä lajitellaan, kuljetetaan ja kierrätetään entistä enemmän.

Edellä mainittujen erilliskerättävien jätelajien kuljetukset siirtyvät keskitetysti kuntien järjestämiksi porrastetusti heinäkuusta 2023 alkaen. Kilpailutuksen hoitavat kuntien omistamat jäteyhtiöt, kuten Salpakierto Oy.

– Kilpailutuksissa kiinnitetään erityistä huomiota urakka-alueiden jakamiseen siten, että kaiken kokoisilla kuljetusyrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun ja laajentaa toimintaansa jätehuollon kuljetuksiin, kertoo Salpakierto Oy:n kehityspäällikkö Kimmo Rinne.

-Toivomme eri kokoisia yrityksiä hoitamaan toimialueemme jätekuljetuksia.

-Markkinavuoropuhelua on käyty matkan varrella yritysten kanssa myös kahden kesken. Jätekuljetusten kilpailutukset ovat käynnistymässä huhtikuusta alkaen porrastetusti, päättää Rinne.

Lisätietoja antaa:
Salpakierto Oy, kehityspäällikkö Kimmo Rinne, puh. 040 195 9971

Salpakierto Oy on 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluu jätteiden vastaanotto, käsittely, kierrätys ja hyödyntäminen sekä jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on lähes 100 %. salpakierto.fi