Valitse sivu

Uudistunut jätelaki tuo muutoksia toimialueen asuinkiinteistöjen jätehuoltoon

Eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi jätelaiksi. Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Uudistuksen tavoitteena on nostaa asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen (yhdyskuntajätteen) kierrätystä merkittävästi.

Uudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille nykyistä selvästi tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita. Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuoltopalveluja suoraan kiinteistöille: pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Biojätteen kerääminen laajenee myöhemmin kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Uudistus lisää jätealan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, kun jätteitä lajitellaan, kuljetetaan ja kierrätetään entistä enemmän.

Salpakierto Oy kilpailuttaa jatkossa omistajakuntiensa puolesta biojätteiden ja pakkausjätteiden (muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset ja metallin) kuljetukset asuinkiinteistöiltä käsittelyyn ja hoitaa kuljetuksiin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen.

Jätelakiuudistus mahdollistaa sen, että omakotitaloille ja alle 5 huoneiston kiinteistöille voidaan suunnitella ja tarjota esimerkiksi monilokerokeräystä kierrätyksen helpottamiseksi joko jätehuoltomääräyksiin tai vapaaehtoisuuteen perustuen.

Monilokerokeräyksessä 2-4 eri jätelajia kerätään samaan jäteastiaan eri lokeroihin. Neljän lokeroon kerättäessä yhdistelmä voi olla esimerkiksi lasi + kartonki + muovi + metalli. Lopullisesti yhdistelmä tiedetään vasta selvitysten jälkeen.

Lähde: https://salpakierto.fi/jatelakiuudistus/