Valitse sivu

Päijät-Hämeessä on 1.1.2022 alkaen kaksi palveluntuottajaa, joilta Kelan korvaamat taksimatkat tilataan. Jatkossa asiakkaalla on mahdollisuus valita, kummalta palveluntuottajalta hän tilaa Kela-taksin.

Suomen Lähilogistiikka Oy ja Lahden Aluetaksi Oy huolehtivat Kelan korvaamista taksimatkoista Päijät-Hämeessä 1.1.2022 alkaen. Palveluntuottajat vastaavat siitä, että kaikki niiltä tilatut Kelan korvaamat taksimatkat hoidetaan tilauksen mukaisesti ja tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla. Kyseessä on kokonaispalvelu, joka kattaa taksimatkojen tilauksen, yhdistelyn ja välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin. Maksuliikenteessä käytetään Kelan sähköistä suorakorvausmenettelyä.

Jotta Kela voi korvata taksimatkan, matka pitää tilata numerosta 0800 051 60 (Suomen Lähilogistiikka Oy) tai numerosta 0800 301 23 (Lahden Aluetaksi Oy). Näistä numeroista tilatuista matkoista asiakas maksaa vain omavastuun, joka on enintään 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Tilauspuhelu on maksuton.

Uudet tilausnumerot tulevat käyttöön 20.12.2021. Siitä lähtien niistä voi tilata matkoja, jotka tehdään 1.1.2022 alkaen. Tämän vuoden aikana tehtävät matkat tilataan vielä nykyistä tilausnumeroista.

Taksi tilataan numerosta 0800 051 60 (Suomen Lähilogistiikka Oy) tai numerosta 0800 301 23 (Lahden Aluetaksi Oy) seuraavissa kunnissa: Asikkala, Hartola, Hollola, Heinola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä.

Uudet numerot palvelevat 20.12–30.12 arkisin klo 8–16 ja 31.12. klo 8 alkaen ympäri vuorokauden.

Kuulo- ja puhevammaiset asiakkaat voivat edelleen tilata taksimatkansa tekstiviestillä. Asiakkaan täytyy kuitenkin ilmoittaa tietonsa ensin soittamalla uusille palveluntuottajille. Myös tekstiviestipalvelun tilausnumerot muuttuvat.

Asiakkaiden toivomia uudistuksia luvassa

Valinnanvapauden lisäksi myös muita asiakkaiden toivomia muutoksia on luvassa. Jatkossa asiakas saa halutessaan tekstiviestillä tiedon, kun auto on hyväksynyt tilauksen, sekä kuljettajan puhelinnumeron. Toinen tärkeä muutos on, että pitkäaikaiset tiedot asiakkaan oikeudesta taksin käyttöön sekä vuosiomavastuun (300 e vuonna 2022) täyttymisestä välittyvät Kelasta palveluntuottajalle.

Tiedot välitetään Takso-nimisessä sähköisessä kyselypalvelussa, jonka kautta voidaan asiakkaan luvalla välittää myös​ muita matkaan liittyviä​ pitkäaikaisia tietoja. Tällainen on esimerkiksi tieto siitä, tuleeko matkalle mukaan apuvälineitä. Palvelun kautta voidaan asiakkaan suostumuksella välittää myös tieto siitä, onko asiakkaalle myönnetty toimeentulotuen maksusitoumus matkan omavastuuosuutta varten. Jos asiakas ei anna suostumusta sähköisen maksusitoumuksen käyttöön, Kela voi myöntää hänelle edelleen paperisen maksusitoumuksen.

Oikeus vakiotaksiin säilyy

Jos Kela on myöntänyt asiakkaalle aiemmin oikeuden vakiotaksin käyttöön, oikeus siihen säilyy, vaikka palveluntuottaja vaihtuu. Asiakkaan kannattaa tiedustella nykyiseltä vakiotaksiltaan, jatkaako hän kuljetuksia jommallakummalla uusista palveluntuottajista. Jos asiakkaan nykyinen vakiotaksi ei jatka asiakkaan kuljetuksia 1.1.2022 alkaen, asiakkaan pitää ottaa yhteyttä palveluntuottajaan uuden vakiotaksin järjestämiseksi. Kela suosittaa, että asiakkaat kysyvät uutta vakiotaksia sen jälkeen, kun ovat ehtineet vertailla alueensa palveluntuottajia esimerkiksi alkuvuoden ajan.  

Päijät-Hämeessä kustannukset 4,6 milj. euroa

Vuonna 2020 Kela korvasi Päijät-Hämeessä 96 707 taksimatkaa. Korvauksia maksettiin 13 378 henkilölle, ja niiden kustannukset olivat 4,6 milj. euroa.

Yhteensä Kela korvasi vuonna 2020 noin 2,7 milj. taksimatkaa 367 610 henkilölle. Taksimatkoista maksettiin korvauksia noin 169 milj. euroa.

Kela korvaa terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksia, kun matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Matkat korvataan yleensä halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. Jos asiakkaan terveydentila tai liikenneolosuhteet edellyttävät erityisajoneuvon, kuten taksin käyttöä, korvaus voidaan maksaa erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Lue lisää:

Muutoksia taksimatkoihin 1.1.2022 (kela.fi)

Tekstiviestipalvelu kuulo- ja puhevammaisille (kela.fi)

Vakiotaksiasiakkuus (kela.fi)

Käytätkö Kela-taksia? Näin palvelu uudistuu vuonna 2022 (Elämässä.fi)