Valitse sivu

Päijät-Sotessa etsitään nykyistä monipuolisempia ratkaisuja ikääntyneiden asumisen tarpeisiin. Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -hankkeen aikana Kärkölän ja Padasjoen palveluissa kehitetään asumisen konseptia, joka voitaisiin ottaa käyttöön koko maakunnassa.

– Väestö ikääntyy, ja on välttämätöntä löytää uudenlaisia asumisen ratkaisuja, joiden avulla ikääntyneet voivat asua keskeisellä paikalla. Palvelujen äärellä, yhteisöllisesti mutta omassa kodissa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kati Ruusuvirta.

– Keskeistä olisi voida hakeutua näihin joustavan palvelun asuntoihin omaa tilannetta ennakoiden ja asua turvallisesti, omassa kodissaan elämän loppuun saakka.

Päijät-Soten hanke on yksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamista Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -hankkeista (JOPA), joita toteutetaan viidellä eri alueella Suomessa. Kokonaisuus on osa kansallista ikäohjelmaa.

Palvelut joustavat, koti pysyy

Hankkeen tavoitteena on muotoilla asumisen malli, jossa asukkaan koti pysyy, mutta tarvittavat palvelut ja hoiva elävät yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Ajatuksena on, että samasta talosta voisi löytyä kattava valikoima peruspalveluja ja tiloja yhteisölliseen asumiseen. Lisäksi talon sisällä voisi järjestää myös kunnan tapahtumia ja toimintoja. Asumisen turvallisuutta tukisivat nykyaikaiset digitaaliset ratkaisut.

Joustavan palvelun asuntoihin olisi tärkeä voida hakeutua oman arvion mukaan tai asiakasohjaajien tuella esimerkiksi silloin, kun palvelutarpeen muuttuminen lähitulevaisuudessa näyttää todennäköiseltä. Ennakointi voisi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun ikääntynyt asuu kaukana kunnan palveluista tai sellaisessa kodissa, jossa on asuminen alkaa käydä liian raskaaksi vaikkapa veden kantamisen tai puilla lämmittämisen vuoksi.

Asumismallia kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa

Hankkeen kehittämistyötä tehdään Kärkölässä ja Padasjoella. Väestön ikääntyminen on asettanut molemmat kunnat uusien haasteiden äärelle palveluiden tarjoamisessa. Muuttuviin tarpeisiin tarvitaan vastaavaa asumisen, elämisen ja palveluiden mallia, joka voi palvella iäkkäitä pitkälle tulevaisuuteen.

Työ on parhaillaan taustaselvitysvaiheessa, jossa kerätään kehitystyön tueksi tietoa niin kuntien asukkailta kuin muiltakin sidosryhmiltä sekä tutustutaan muualla toteutettuihin iäkkäiden yhteisöllisen asumisen malleihin. Hankeaika on 30.8.2021–31.12.2022.

Lisätiedot:

Kati Ruusuvirta, projektipäällikkö, p. 044 482 3487

Marko Hiekkanen, projektisuunnittelija Kärkölä, p. 044 4820 234

Laura Nummela, projektisuunnittelija Padasjoki, p. 044 482 3488