Valitse sivu

Rajoitukset ja suositukset ennallaan

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteistyöryhmä arvioi rokotus- ja epidemiatilannetta 11.10.2021 pidetyssä kokouksessa.  

Epidemiatilanne on edelleen huono alueellamme. Tartuntamäärät ovat kasvaneet ennätysmääriin, mutta kasvu on hidastunut. Sairaalassa on 16 koronapotilasta, joista kukaan ei ole tehohoidossa. Kaksi kolmasosaa sairaalahoidossa olevista on rokottamattomia. Sairaalahoitoon joutui viime viikolla 14 koronapotilasta, mikä on korkein määrä koko epidemian aikana. Sairaalahoitoon viimeisen kahden viikon aikana joutuneista sairastuneista yli puolet oli iältään yli 60-vuotiaita ja neljäsosa oli alle 40-vuotiaita. Positiivisten vastausten osuus otetuista näytteistä on hieman laskenut, mutta edelleen erittäin korkea eli 9,1 prosenttia. 

Yhteistyöryhmä arvioi, että terveydenhuollon kapasiteetti ei ole välittömässä vaarassa ylittyä, mutta tilannetta on seurattava tarkasti. 

Koronaviruksen laaja leviäminen väestössä aiheuttaa myös suurentuneen riskin vakavaankin sairastumiseen erityisesti niille kahdesti rokotetuille, joiden vaste rokotuksille on tervettä väestöä heikompi. 

Koronarokotusten eteneminen alueellamme on hidasta. Siksi Päijät-Sote on aloittanut Rokotehaaste-kampanjan, johon useita yrityksiä on jo ilahduttavasti lähtenyt mukaan. Kampanjan myötä pop-up-rokotuspisteitä järjestetään useisiin paikkoihin, joissa rokotuksen ottaminen on helppoa esimerkiksi kaupassa käynnin yhteydessä. 

Vähintään 12-vuotiaista on yhden rokoteannoksen saanut 82,3 prosenttia ja kaksi rokoteannosta 71,2 prosenttia. Päijät-Soten alueella 80 prosentin rokotuskattavuus tässä ikäryhmässä saavutetaan nykyisellä rokotustahdilla vasta marraskuun lopulla. 

Tällä hetkellä merkittävinä tartuntalähteinä korostuvat yksityiset tapaamiset ja juhliminen ravintoloissa. Valtioneuvosto on asettanut alueemme ravintoloihin rajoituksia. Yleisötilaisuuksiin liittyviä tartuntoja on tunnistettu edelleen melko vähän, eikä niihin ole mahdollista asettaa kokoontumisrajoituksia voimassa olevilla kansallisilla ohjeilla. Alueellinen yhteistyöryhmä ei suosita uusia koronarajoituksia yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin. 

Koronayhteistyöryhmä suosittaa, että tilaisuuksissa tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n terveysturvallisuusohjeistoa. Tilaisuuksissa osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, ja heitä tulee ohjeistaa riittävän etäisyyden ylläpitämiseen. 

Päijät-Soten alueella laaja kasvomaskin käyttösuositus on edelleen voimassa ja koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Epidemiatilanteen vakavuus huomioiden alueella ei ole mahdollista ottaa käyttöön THL:n kansallisia vapaampia suosituksia. Mikäli koronatilanne kääntyy parempaan, voidaan kasvomaskisuosituksia keventää. Hankalan epidemiatilanteen vuoksi Päijät-Sote suosittaa etätyötä tilanteissa, joissa sitä voidaan soveltaa. 

Muut alueemme suositukset ovat ennallaan 31.10. saakka.  

Koronayhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 18.10. arvioimaan alueen rokotus- ja epidemiatilannetta sekä mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä. 

www.paijat-sote.fi