Valitse sivu

Lasten ja nuorten mielenterveyden haasteet ovat kasvaneet hälyttävästi Päijät-Soten alueella ja ruuhkauttavat alaikäisten mielenterveyspalveluja. Perheiden kohtaamat haasteet näkyvät esimerkiksi eroa harkitsevien määrän lisääntymisenä sekä pari- ja perheterapian ja perheasioiden sovittelun tarpeen kasvuna. Erityisesti nuorten ahdistus- ja masennusoireet ovat lisääntyneet. Korona-ajan vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin tulevat olemaan huomattavat, ellei tilanteeseen puututa ennakoivasti. Hoitoon pääsyn parantaminen, hoitotakuun toteutuminen ja jonojen purku vaativat lisäresurssia.

Viime vuosina on panostettu lasten, nuorten ja perheiden palvelujen vahvistamiseen. Jo toteutetuista kehittämistoimenpiteistä huolimatta alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelujen pikkulapsitiimissä on jo nyt jonossa 50 perhettä. Alakouluikäisten tiimissä on jonossa 90 lasta ja nuorisoikäisten tiimissä 200 nuorta. Lasten- ja nuorisopsykiatrian yksikössä hoitotakuu on ylittynyt muun muassa ensikäyntien ja terapioiden osalta.  Yhtymähallitus päätti 27.9. kokouksessaan, että alaikäisten mielenterveyspalveluja vahvistetaan yhteensä kahdeksalla työntekijällä. Alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluihin palkataan ruuhkan purkamiseksi ja kokonaistilanteen parantamiseksi viisi uutta työntekijää. Tavoitteena on nopean ja riittävän avun varmistaminen perustasolla moniammatillisissa tiimeissä. Lisäksi alaikäisten psykososiaalisiin palveluihin päätettiin palkata kolme työntekijää mahdollistamaan terapioiden lisääminen erikoissairaanhoidossa.

www.paijat-sote.fi