Valitse sivu

Kärkölän kunta on saanut Päijät-Hämeen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen liittyvää rahoitusta 50 050 € monipaikkaisen puutarha-asumisen kehittämisen hankkeelle.

Korona-aika on selkeästi käynnistänyt kakkosasuntojen buumin, citymaalaisuus, paluu juurille – joka houkuttaa kaupunkiväestöä ainakin kausittain myös harvaan asutuille paikkakunnille. Kaupungistumiseen ja sen rinnalla etenevään digitalisaatioon kytkeytyvät entistä paremmat mahdollisuudet myös monipaikkaisen arjen elämiseen. Etätyökäytäntöjen kehittyessä työpaikoilla vietetty aika vähentynee ja tämä lisää monipaikkaista asumista, mistä ensimmäiset merkit ovat jo näkyvissä.

Monipaikkaisen puutarha-asumisen kehittäminen -hankkeella Kärkölä kehittää asumisen monipaikkaisuutta ja paikkariippumatonta työntekoa. Hankkeessa suunnitellaan puutarha-asumisen malli, joka tukee monipaikkaista asumista ja jossa työn tekeminen on mahdollista. Tavoitteena on tukea Kärkölän erikoistumista monipaikkaisen puutarha-asumiseen luomalla uudenlaisen yhteisöllisen puutarha-asumisen keskittymän.

Käsitteellä “monipaikkaisuus” viitataan ihmisten jokapäiväisiä elinympäristöjä yhä useammin leimaavaan, monien merkityksellisten paikkojen ja niiden välillä tapahtuvan liikkumisen kokonaisuuteen. Ne johtavat yksilön kannalta uudenlaisten paikkaidentiteettien ja yhteisöllisten roolien syntymiseen. Samalla työn tekeminen ja fyysinen työpaikka eriytyvät toisistaan ja virtuaalisten ympäristöjen merkitys kasvaa.

Tässä haetaan ratkaisuja, joilla edistetään kestävää puutarha-asumista sekä vahvistetaan Kärkölän elinvoimaa monipaikkaisen asumisen avulla. Tarkoituksen on myös vahvistaa Kärkölän mielikuvaa parhaana kestävän monipaikkaisen puutarha-asumisen kuntana sekä laadullisesti parhaana kestävän monipaikkaisen asumisen seutuna sanoo Kärkölän kunnan kehityspäällikkö Matti Skyttä.

Lisätiedot: Kärkölän kunta, kehityspäällikkö Matti Skyttä, 044 770 2025, matti.skytta(a)karkola.fi