Valitse sivu

Kärkölän kunta valmistelee uutta kuntastrategiaa valtuustokaudelle 2021-2025. Toivomme aktiivista osallistumista kuntastrategian tavoitteiden asettamiseen niin kuntalaisilta, yrityksiltä, yrittäjiltä, yhdistyksiltä, yhteistyötahoilta, sidosryhmiltä kuin henkilöstöltä.

Lausuntopyyntö:
(yritykset, yrittäjät, yhdistykset, yhteistyötahot, sidosryhmät jne.)

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.6.2021 § 134, että kansliapäällikkö perustaa strategiatyöryhmän 21.6. – 31.8.2021 ajoittuvaan toimikauteen. Strategiatyöryhmän muodostaa pormestari (pj), kunnan toimialajohtajat ja kunkin valtuustoryhmän nimeämät
edustajat. Strategiatyöryhmä pyytää lausuntoa kuntastrategian kehittämistarpeista kunnan toimielimiltä, yrityksiltä ja yhdistyksiltä.
Lausunnoissa pyydetään esittämään näkemyksiä strategiaan kirjatusta visiosta ja arvoista.

  1. Vastaako visio ”Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, yhteisöllinen sekä menestyvä ‐ ihmisen kokoinen kunta” kunnan tulevaisuuden suuntaa?
  2. Kuinka nykyistä visiota tulisi kehittää?
  3. Toteutuvatko kunnan asetetut arvot: ” Luottamus, aktiivisuus, vastuullisuus, yhteisöllinen välittäminen” nykyisellään?
  4. Kuinka nykyisiä arvoja tulisi kehittää? Onko joku arvo, joka tulisi liittää strategiaan tai poistaa strategiasta?
  5. Kunnan nykyiset pääteemat ovat yhteistyö, hyvinvointi, kasvu ja talous. Vastaavatko nämä tulevaisuuden strategisia tarpeita? Tulisiko joku teema liittää strategiaan tai poistaa strategiasta?
  6. Onko strategia riittävän konkreettinen? Haluaisitko nimetä konkreettisia hankkeita, jotka tulisi kirjata strategiaan?
    Lausunnot pyydetään toimittamaan Kärkölän kunnan kirjaamoon kirjaamo(at)karkola.fi 30.8.2021 klo 15 mennessä. Kirjaamosta lausunnoista kootaan kooste, joka toimitetaan kunnanhallitukselle, johtoryhmälle ja strategiatyöryhmälle.

Lausuntopyyntö ladattavissa pdf-muodossa:

Kuntastrategiakysely:
(kuntalaiset ja henkilöstö)

Strategiatyöryhmä on laatinut kuntastrategiakyselyn, joka on suunnattu kuntalaisille ja kunnan henkilöstölle. Kyselyyn voi vastata sähköisesti oheisen linkin kautta.
Kuntastrategiakysely kuntalaisille ja kunnan henkilöstölle (Linkki avautuu uuteen välilehteen).
Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella, joita on saatavissa kirjastolta ja kunnanvirastolta aukioloaikojen puitteissa.

Tämän hetkinen voimassa oleva kuntastrategia luettavissa kotisivuillamme:
Kuntastrategia

Lisätietoja:
pormestari Markku Koskinen
markku.koskinen(at)karkola.fi, 045 1604 164