Valitse sivu

Diabetesasioissa asiakas voi soittaa yleiseen avosairaanhoidon numeroon 03 410 89 420, ja ensimmäisen soittokerran jälkeen puhelu ohjautuu aina omalle hoitajalle. Tiimimalliin siirtymisen myötä yksi tiimeistä vastaa kaikkien insuliinihoitoisten diabeetikoiden hoidosta. Kyseisessä tiimissä diabetespotilaiden hoidon kehittämisestä on vastannut kaksi sisätautilääkäriä ja yleislääketieteen erikoislääkäri, jolla on diabeteshoidon erityispätevyys. Lisäksi tiimissä toimii diabeteshoitajia ja muita aiemmin diabetespotilaiden kanssa työskennelleitä lääkäreitä. Muut kuin insuliinihoitoiset diabetespotilaat hoidetaan ns. terveyshyötytiimeissä.

Koronapandemian vuoksi korkean riskin diabetespotilaiden hoidossa on suosittu etävastaanottoja. Diabetespotilaiden hoitomallia on myös yleisesti muutettu monikanavaisemmaksi: asiat, jotka on mahdollista hoitaa etänä, pyritään hoitamaan ilman fyysistä vastaanottoa. Lääkärin kontrollivastaanotto ei siis ole aina selviö. Kontrollipainotteisuuden sijaan pyrimme valmentamaan potilasta hyvään omahoitoon sekä diabetesta tasapainottaviin elämäntapoihin. Diabeteshoitajat ovat valmentamisen huippuammattilaisia ja siksi heidän osaamistaan hyödynnetään aiempaa laajemmin. Lahden tiimimallissa lääkäri on helposti konsultoitavissa hoitajan vastaanotolla, joten korkein lääketieteellinen osaaminen on aina saatavilla, vaikka varsinaista lääkärin kontrollivastaanottoa ei olisikaan varattu.

Olemme siis kehittämässä ja modernisoimassa diabeteksen hoitoa. Olemme tunnistaneet toiminnan alkuvaiheessa ilmenneet haasteet, esimerkiksi diabetespotilaiden hoidon jonoutumiseen ja muutoksista tiedottamiseen liittyen. Tällä hetkellä toimintaa on saatu hyvin eteenpäin ja sitä kehitetään edelleen. Syksyllä diabetespotilaiden hoidossa otetaan käyttöön muun muassa uudenlainen digitaalinen valmentaja, joka mahdollistaa entistä tiiviimmän ja yksilöidymmän hoidon ohjauksen.

Harjun terveyden tiedotteet