Valitse sivu

Kärkölän muuttovoitto vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on ollut 29 henkilöä (1 ja vuositasolla tällaisen kehityksen jatkuminen tarkoittaisi kuntaan yli 2 % muuttovoiton aikaan saamaa väestönkasvua. Vastaava tarkastelu vertailuajankohtana on Helsingissä -1,2 %, Tampereella 0,5 %, Turussa -0,9 % ja Lahdessa 0,4 %. Kehitys kunnassa on selvästi parempaa kuin tyypillisissä kasvukeskuksissa. Nähtäväksi jää onko korona ja ihmisten kaipaama väljyys sekä toive päästä asumaan maaseutumaiseen asuinympäristöön muutoksen taustalla ja tuleeko trendistä pysyvää.

Suomalaisille tärkeintä asuinympäristön valinnassa ovat turvallisuus ja häiriöttömyys – kaupunkimaisuus on vähiten tärkeä, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta (2. Keskeisiä asuinalueen valintaperusteita ovat palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien sijainti lähellä asuntoa sekä hyvät julkiset liikenneyhteydet. Vailla merkitystä ei ole myöskään asumisen edullinen hinta. Keskimaastoon sijoittuvat rakentamisen väljyys, asuinympäristön korkea laatu ja asuinalueen maaseutumaisuus. Useimmilla keskuskaupunkien läheisyydessä olevilla kunnilla, kuten Kärkölällä, on mahdollisuus tarjota asumisympäristö, josta useimmat suomalaiset haaveilevat ja nyt muutos näkyy myös ihmisten valinnoissa sekä käytöksessä.

– Nyt nähty kehitys on tervettä ja tarkoittaa sitä, että keskittyminen kasvukeskuksiin tulee toivottavasti pienenemään. Lisääntynyt mahdollisuus tehdä etätöitä vaikuttaa selvästi toteutuneeseen kehitykseen ja valinnanvapauden lisääntyminen antaa perheille uudenlaisen mahdollisuuden valita oma asuinpaikka omien haaveiden sekä tarpeiden pohjalta, sanoo Kärkölän kehityspäällikkö Matti Skyttä. Jo kauan kyselyissä ilmi tulleet tahtotilat alkavat realisoitua käytännön asumisratkaisuissa Skyttä jatkaa.

Lisätiedot: Matti Skyttä, 044 770 2025, matti.skytta(a)karkola.fi

Lähteet:

  1. Tilastokeskus
  2. https://kaks.fi/uutiset/nain-suomalaiset-valitsevat-asuinympariston-tarkeinta-turvallisuus-jahairiottomyys-kaupunkimaisuus-vahiten-tarkea/