Valitse sivu

1.6.2021 alkaen

Vakituisen ja vapaa-ajan asumisen kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölleen jätehuolto. Tämä tarkoittaa päivittäin syntyvän talousjätteen keräyksen järjestämistä kiinteistökohtaisilla jäteastioilla tai yhteisillä jäteastioilla (jätekimppa) ja jäteastioiden tyhjennyksen tilaamista jätteenkuljetusyritykseltä.

Salpakierto Oy/Jätehuoltomäärykset

Jätetaksaa sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin. Jätetaksa on voimassa Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueella ja siitä päättää Päijät-Hämeen jätelautakunta. Jätetaksa ei koske kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa palvelusta perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja.

Salpakierto Oy/Jätetaksa