Valitse sivu

Pyysimme kärköläläisiä laittamaan tärkeysjärjestykseen Päihteettömyydestä potkua vanhemmuuteen -kampanjassa tuotetut ideat. Ideoiden pohjalta muodostui neljä konkreettista toimenpidettä päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi Kärkölässä.

Kaikki äänestyksessä olleet ideat on mahdollista toteuttaa kampanjaan varatulla määrärahalla, mutta äänestyksellä halusimme selvittää kuntalaisten mielipiteen siitä, mihin näistä tulisi ensisijaisesti kiinnittää huomiota Kärkölässä.

Äänestyksen tulos oli seuraava:

  1. Infolehtisen tuottaminen – Infolehtisessä on tietoa päihteiden käytön terveysvaikutuksista sekä siitä, mistä tukea saa jo alkuvaiheessa matalalla kynnyksellä ja miten lapsi kokee päihteitä käyttävän vanhemman (pistemäärä: 2,7).
  2. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen ja vertaistukijoiden kouluttaminen – järjestetään vapaaehtoisille kuntalaisille koulutusta ja kehitetään vertaistukijoiden verkosto (pistemäärä: 2,6).
  3. Vertaisryhmätoiminnan käynnistäminen – yhteistä tekemistä perheille esimerkiksi liikunnan, keskustelun, ruoanlaiton tai retkitoiminnan ympärillä (pistemäärä: 2,2).
  4. Kohtaamispaikkatoiminnan käynnistäminen – Kohtaamispaikkaan rakentuu erilaista ohjelmaa kävijöiden tarpeiden mukaan esim. ruokailu, ruokajakelu, kerhot, retket, vertaisryhmät jne. vapaaehtoiset ohjaajina (pistemäärä: 2,2).

Tulokset

Toimenpiteitä lähdetään viemään eteenpäin eniten kannatusta saaneesta toimenpiteestä (suurin pistemäärä), valmistellen rinnalla myös muita toimenpiteitä.  Olkaahan kuulolla, kerromme toimenpiteiden etenemisestä kunnan kanavissa!

Lisätietoja antavat:
Sanna Nevalainen, etsivän nuorisotyön palveluohjaaja, 044 770 2173, sanna.nevalainen(a)karkola.fi
Petra Nevalainen, elinvoimasuunnittelija, 044 770 2212, petra.nevalainen(a)karkola.fi