Valitse sivu

Etsimme konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen hillintään ja viritämme tiiviimpää yhteistyötä Päijät-Hämeessä kuntien ja yritysten välille.  

Tavoite ja toimet                      

Päijät-Hämeen liiton ja kuntien yhteisessä Ilmastokumppanuus – Kunnat ja yritykset -hankkeessa kannustamme pk-yrityksiä ilmastotoimiin ja sitoutumaan ilmastokumppanuuteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä ilmastoasioiden näkyvyyttä niin kunnissa kuin koko maakunnassakin. ”Hanke on yksi konkreettinen esimerkki toimista kohti hiilineutraaliutta Päijät-Hämeessä”, mainitsee Päijät-Hämeen liiton ilmasto- ja energia-asiantuntija Maarit Virtanen.

Lähtökohtana hankkeelle oli tarve lisätä kuntien ja yritysten yhteistyötä. Etenkin pienempien yritysten saattaa olla yksin haastavaa käynnistää omia ilmastotoimiaan. Ilmastokumppanuus-hanke helpottaa siihen osallistuvien yritysten verkostoitumista, yritykset saavat ideoita ja tukea ilmastotoimiinsa, hyötyvät vertaistuesta ja saavat positiivista näkyvyyttä.

Kunnan kanssa ilmastokumppanuussopimuksen tekevä yritys laatii oman suunnitelmansa keinoista, joilla se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta.

Ilmastokumppanuus-malli on käytössä jo monessa suomalaisessa kaupungissa, myös Lahdessa. Hankkeen avulla toimintamalli laajentuu nyt koko Päijät-Hämeeseen, sillä mukana ovatkin kaikki kunnat. Mallin etuina ovat mm. sen maksuttomuus, vapaaehtoisuus ja soveltuvuus eri toimialoille – sopii siis kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää ympäristövastuullisuuttaan. Yritykset määrittelevät itse omat päästövähennystoimensa alkukartoituksen perusteella ja allekirjoittavat Ilmastokumppanuus-sopimuksen oman kuntansa kanssa.

Askon Sohvatehdas on solminut sitoumuksen Ilmastokumppanuudesta Lahden kaupungin kanssa. ”Vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat keskiössä, kun tänä vuonna kehitämme ja investoimme Lahden tehtaan toimintaa. Olemme valmistaneet huonekaluja Lahdessa vuodesta 1918 ja haluamme parantaa entisestään vastuullista toimintaamme. Ilmastokumppanuus kaupungin kanssa antaa meille hyvän pohjan jatkaa tärkeää työtä” kertoo tehdaspäällikkö Jyrki Vuorio.

Tausta

Päijät-Häme on Hinku-maakunta, joka tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030. Ympäristöpääkaupunki Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali jo 2025. Kaikkien toimia tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi ja alkanut hanke tukee päästövähennystoimia yrittäjäkentällä. Hanke rahoitetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta ja sen toteutusaika on 1.5.2021–31.10.2022.

Lue lisää

Yhteydenotot: Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto, 044 077 3637, johanna.snell(a)paijat-hame.fi