Valitse sivu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräykseen perustuen Kärkölän kunta opetuksen järjestäjänä jatkaa perusopetuslain 20 a §:n mukaisia poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä vuosiluokkien 7-9 osalta. Käytännössä se tarkoittaa, että vuosiluokkien 7-9 opetus järjestetään kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Päätös ei koske vuosiluokkien 7-9 perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettuja erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, 25 §:n 2 momentissa tarkoitettuja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös muita oppilaita, joiden osallistuminen lähiopetukseen katsotaan välttämättömäksi.

Kärkölän Yhtenäiskoulun edustaja on yhteydessä oppilaan huoltajaan, mikäli tehostetun tuen piirissä olevan oppilaan osallistuminen lähiopetukseen katsotaan välttämättömäksi tämän päätöksen voimassaoloaikana. Kyseisten oppilaiden osalta rehtori tekee kunnan hallintosääntöön perustuvat viranhaltijapäätökset tehostetun tuen antamisesta.

Yhteishakuun liittyvää ohjausta on myös mahdollista toteuttaa koulun tiloissa.

Annosateriapalvelua järjestetään etäopetukseen siirtyneille ateriapalvelua tarvitseviksi ilmoitetuille (huoltajan ilmoitus) oppilaille tiistaina 6.4. ja perjantaina 9.4. Opetuksessa, joka toteutetaan lähiopetuksena, huolehditaan oppilaiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.

Päätös on voimassa ajalla 6.4.-11.4.2021.