Valitse sivu

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteistyöryhmä kokoontui 22.3. Alueen epidemiatilanne on edelleen hankala ja epävakaa. Yhtymän alueella ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden ajalla 100 000 asukasta kohti on 180. Tartuntalähde voitiin viime viikolla tunnistaa 71 prosentissa uusista todetuista tartunnoista. Koronapotilaiden sairaalahoidon ja tehohoidon tarve on korkea, ja keskussairaalan normaalia toimintaa on osittain supistettu. Yhteensä viisi tehohoitopotilasta siirrettiin viime viikolla yliopistollisiin sairaaloihin. 

Koronayhteistyöryhmä suositti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rajoitusten jatkamista niin, että tartuntatautilain 58 g pykälän mukaisia toimitilojen sulkutoimia jatketaan. Tämä tarkoittaa, että korkean tartuntariskin asiakastiloja pidetään suljettuina 11.4.2021 asti muulta käytöltä kuin korkeintaan 10 hengen toiminnoilta sekä vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminnalta. Korkean tartuntariskin tiloja ovat esimerkiksi joukkueurheiluun käytettävät tilat, kuntosalit, uimahallit, sisäleikkipuistot sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat. Rajoitus ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Oppilaitoksia koskevista rajoituksista päätetään 24.3., kun kansalliset linjaukset selviävät. 

Muita rajoituksia ja suosituksia jatketaan 30.4.2021 asti. Tällä tarkoitetaan pääpiirteittäin seuraavien rajoitusten ja suositusten jatkamista: 

  • Asiakastilojen hallinnoijat velvoitetaan huolehtimaan erityisen huolellisesti terveysturvallisuuden ja asiakaspaikkojen sekä turvavälien toteutumisesta, siten että lähikontakteja pystytään todellisesti välttämään.
  • Yksityis- ja yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on enintään 6 henkilöä.
  • Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden ryhmäharrastustoiminnan keskeytys jatkuu.
  • Etätyö- ja kasvomaskisuositukset ovat laajat. 

Alueemme ravintolat ovat tällä hetkellä kiinni muun kuin ruuan ulosmyynnin osalta 28.3. asti. Tähän liittyvän lain jatkuminen on valtioneuvoston käsittelyssä. 

Koronayhteistyöryhmä arvioi alueemme koronatilannetta sekä suositusten ja rajoitusten tarvetta seuraavan kerran 29.3.