Valitse sivu

Työllisyyden kuntakokeilualueet kehittävät uusia ratkaisuja työllisyyden hoitoon omista lähtökohdistaan.

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä luoda uusia ratkaisuja yritysten työvoiman saatavuuteen.

Lahden kaupunki, Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila muodostavat yhden Suomen 25 työllisyyden kuntakokeilualueesta, joissa kaikki muut kuin ansioturvaa nauttivat työttömät työnhakijat siirtyvät TE-toimistolta kotikuntansa asiakkaiksi. Lahden seudulla kuntakokeiluun siirtyy noin 11 500 TE-toimiston asiakasta, samalla kun 50 TE-toimiston työntekijää tulee osaksi kuntien järjestämiä palveluita.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timosen mukaan Lahden seudulla kuntakokeilu vastaa tarpeeseen löytää uusia ratkaisuja työllisyyden hoitoon. Haasteena on pitkään jatkunut vaikea rakennetyöttömyys.

– Pyrimme työllisyyden kuntakokeilulla parantamaan yhteistyötä yritysten kanssa ja tunnistamaan työllisyysmahdollisuudet. Edellytykset tähän ovat olemassa, sanoo Timonen.

– Kokeilussa on aina kyse uuteen ryhtymisestä. En oleta, että kaikki sujuu kuin vettä valaen, mutta lähdemme kuntakokeiluun avoimella ja kokeilevalla mielellä – ei niin että kaikki muuttuu kerralla, vaan tarkoitus on etsiä uusia ja entistä parempia keinoja työllisyyden hoitoon.

Lahden seudun kuntakokeilun kärjet

Työllistymisen ratkaisuja ovat osaamisen vahvistaminen, räätälöidyt muuntokoulutukset, ennakkoluulottomat ammattien ja osaamisen yhdistelmät sekä erilaiset yrittäjyyden muodot. Yritykset saavat uusia osaajia, kun työvoiman tarjonta ja tarve kohtaavat.

Lahden seudun kuntakokeilussa kootaan monialainen verkosto. Siinä kuntien ja TE-toimiston asiantuntijoita täydentävät sote-, nuoriso- ja maahanmuuttajapalveluiden, oppilaitosten, yrityselämän, ELY-keskuksen, Kelan ja kolmannen sektorin edustajat. Asiakas on osa verkostoa ja keskiössä luomassa ratkaisuja yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Yksi Lahden seudun kuntakokeilun tärkeimmistä toimintatavoista on omavalmennus:

jokainen työtön työnhakija saa henkilökohtaisen omavalmentajan, joka yksilöllisesti ja vuorovaikutuksessa työnhakijan kanssa ohjaa työllistymiseen tai koulutukseen kannustaen työnhakijaa omaan aktiivisuuteen.

Kunnat tuovat uusia mahdollisuuksia työllisyyden hoitoon

– Kuntien työllisyyden hoitoon tuoma lisäarvo on siinä, että kunnat pystyvät luomaan yhdyspintoja työllisyyskentän toimijoiden välille asiakkaan parhaaksi, eli siinä miten kunnat kykenevät rakentamaan menestyvän työllisyyden ekosysteemin, sanoo Lahden seudun kuntakokeilun työllisyysjohtaja Heli Okkonen.

– Kuntakokeilun yksi rikkaus on sote-palveluiden integrointi työllisyyden hoitoon, sillä huomattavalla osalla kuntakokeiluun siirtyvistä TE-toimiston asiakkaista on tarpeita, joiden arviointiin tarvitaan sote-osaamista. Myös koulutuspalveluiden uudenlainen integrointi luo mahdollisuuksia työllisyyspalveluihin, sanoo Hämeen TE-toimiston johtaja Eija Mannisenmäki.

– Hämeen kuntakokeilut yhdessä TE-toimiston, ELY-keskuksen ja muiden toimijoiden kanssa onnistuvat uudistamaan työllisyyden hoitoa, Mannisenmäki visioi painottaen yhdessä tekemisen tärkeyttä ja avoimuutta työllisyyden hoidossa.

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat koko maassa 1.3.2021 ja kestävät 30.6.2023 asti. Lahden seudun kuntakokeilua on valmisteltu runsaan vuoden ajan.

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu

Kärkölän palvelut

Lisätietoja:
Pekka Timonen
Lahden kaupunginjohtaja
050 337 4386
pekka.timonen(a)lahti.fi

Heli Okkonen
Lahden seudun työllisyysjohtaja
044 482 6496
heli.okkonen(a)lahti.fi

Eija Mannisenmäki
Hämeen TE-toimiston johtaja
0295 041 840
eija.mannisenmaki(a)te-toimisto.fi

Petra Nevalainen
Kärkölän kunnan elinvoimasuunnittelija
044 770 2212
petra.nevalainen(a)karkola.fi