Valitse sivu

Kärkölä panostaa vuonna 2021 pyöräilyn ja kävelyn kehittämiseen kahdella erillisellä hankkeella, joihin kunta on hakenut ja saa avustusta yhteensä 20 555 €.

Vihreän kasvun Häme – ELY Häme myönsi 19.2.2021 pyörailyn edistämisen hankkeelle tukea 11 550 €. Toimivaltainen Leader-ryhmä Etpähä ry puolsi lausunnollaan hankkeen rahoitusta. Hankkeen tavoitteena on lisätä työ- ja koulumatkapyöräilyä rakentamalla Järvelän ja Lappilan lähijuna-asemille pyöräkatokset, joissa on runkolukittavat pyörätelineet.

Aiemmin helmikuussa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Kärkölän kunnalle valtionavustusta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laadintaan 9 000 €. Hankkeen tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kunnassa, vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja kohentaa kansanterveyttä. Kuntalaisten, liikuntaseurojen ja yhdistysten kehittämisehdotukset ja toiveet ovat tervelleita kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden, reittien ja tapahtumien kehittämisessä sekä ohjelman valmistelun tukena. Helpoin tapa ehdotusten tekemiseen on kunnan verkkosivujen palautelomake

Kärkölän kunta kiittää molemmista hankeavustuksista päätökseen osallistuneita tahoja!