Valitse sivu

Kärkölän kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönteisen rahoituspäätöksen harrastamisen Suomen mallin pilottiin kevääksi 2021. Harrastamisen Kärkölän mallin pilotissa harrastustoiminta käynnistyy Kärkölän Yhtenäiskoulussa 1.-9.-luokkalaisille viikolla 5.

Harrastustoiminta tapahtuu koulupäivän jälkeen ja se on maksutonta, säännöllistä ja viikoittaista. Lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti luvassa on muun muassa parkouria, uintia, ruuan valmistusta, kädentaitoja, sirkusta sekä monipuolisesti eri taiteenmuotoja.

Harrastustoimintaa ohjaavat alansa ammattilaiset. Mukana on yksityisiä palveluntuottajia sekä kunnan omia toimijoita, kuten nuoriso-, sivistys -ja liikuntapalvelut. Toimintaa järjestetään koulun ja nuorisopalveluiden tiloissa.

Harrastamisen Suomen mallin pilotti

Suomen mallin tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mahdollistaa jokaiselle mieluisa ja maksuton vapaa-ajan harrastus koulupäivän yhteydessä. Avustus kohdistuu pääasiallisesti harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka- ja materiaalikuluihin. Avustuksesta osa voidaan kohdistaa myös koordinointikuluihin.

Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten harrastustoiveiden kuuleminen, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Lisätiedot: Anneli Hallapelto, rehtori, 044 770 2134, anneli.hallapelto(a)karkola.fi