Valitse sivu

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Mehiläisen yhteisyrityksen Harjun terveyden ensimmäiset viikot ovat edenneet suunnitellusti yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Palveluihin on hakeuduttu vilkkaasti. Toimintaa kehitetään saatujen palautteiden pohjalta.

Päijäthämäläisten uusi sote-keskustoiminta käynnistyi, kun Harjun terveys avasi ovensa Lahden, Iitin ja Kärkölän asukkaille vuoden vaihteessa. Yhteisyritys tuottaa jatkossa perustason avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon, fysioterapian ja terveyssosiaalityön palvelut. Toiminta on lähtenyt käyntiin suunnitellusti.

Digiklinikan toiminta on käynnistynyt vilkkaana. Toiminnan käynnistymisestä lähtien Digiklinikalle on tullut yhteensä yli 600 yhteydenottoa. Yleisimmät käyntisyyt ovat liittyneet ylähengitystieinfektioihin, virtsatietulehduksiin tai muuhun neuvontaan. Digiklinikan käyntitilastot julkaistaan reaaliaikaisesti osoitteessa digiklinikka.harjunterveys.fi.

Digiklinikkaa käytetään joko lataamalla älypuhelimeen Omamehiläinen-sovellus tai tietokoneella päijät-sote.fi Digiklinikka-kanavan kautta.

Toiminnan käynnistyessä haasteita ovat aiheuttaneet etenkin pienemmät IT-tunnushallintaan liittyvät tekijät sekä aikaisempaa suuremmat puhelumäärät. Kahden ensimmäisen viikon aikana on hoidettu noin 14 000 asiakaspuhelua. Esimerkiksi suun terveydenhuollossa ensimmäisellä toimintaviikolla puheluita tuli yli kolminkertainen määrä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja puhelinpalvelu ruuhkautui paikoin. Toisella toimintaviikolla puhelumäärät ovat laskeneet lähemmäs edellisen vuoden tasoa ja kasvaneeseen kysyntään on reagoitu henkilökuntaa lisäämällä.

Muutoksia palveluverkossa

Palveluverkossa tapahtui muutoksia vuodenvaihteessa, kun Lahden sote-keskusten kiirevastaanotto siirtyi Harjukadun 1. kerrokseen entisiin Fimlabin tiloihin. Harjukadulla kiirevastaanotto on palvellut asiakkaita laajennetuin aukioloajoin. Harjun terveyden asiakasohjaajat ovat olleet sote-keskuksissa asiakkaiden tukena ohjaamassa asiakkaita oikeaan paikkaan ja avustamassa Digiklinikan käytössä.

Harjukadun kiirevastaanoton toiminta on pyörinyt hyvin heti toiminnan käynnistymisestä lukien ja keskimääräinen odotusaika hoitajan kiirevastaanotolle on ollut noin 20 minuuttia. Kaikkia asiakkaita kehotetaan aina soittamaan omaan sote-keskukseen ennen hakeutumista kiirevastaanotolle, koska moni asia on hoidettavissa myös puhelimitse tai asiakkaalle voidaan suoraan varata sopiva vastaanottoaika.

Asiakaskokemusta kartoitetaan toiminnan kehittämiseksi

Harjun terveydessä avosairaanhoidon asiakaskokemuksen mittaus aloitettiin toiminnan ensimmäisenä päivänä. Palautteita kartoitetaan NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla, joka kertoo, kuinka moni asiakkaista suosittelisi palveluita asteikolla -100–100. Ensimmäisen täyden toimintaviikon nettosuositteluindeksi oli 63 ja asiakkaiden antamien arvosanojen mediaani 9/10. Positiivista palautetta on tullut etenkin ystävällisestä ja ammattitaitoisesta palvelusta. Kehitysehdotuksia puolestaan on tullut juuri puhelinpalveluihin ja lisätietojen löytämiseen liittyen.

Alueen kaikki sote-palvelut ja Digiklinikka osoitteessa: päijät-sote.fi