Valitse sivu

Salpakierto Oy (ennen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) on perustanut tytäryhtiön Salpamaa Oy:n. Salpamaa aloitti toimintansa 1.1.2021. Yhtiö ottaa yrityksiltä vastaan maa- ja kiviaineksia sekä epäorgaanisia teollisuuden sivutuotteita. Yhtiö kierrättää maa- ja kiviainekset uusioraaka-aineeksi tai ohjaa ne hyödynnettäväksi rakentamisessa.

-Maa- ja kiviainesten vastaanottotoiminnot siirrettiin liiketoimintasiirtona vuoden alusta Salpakierrolta Salpamaalle ja osa henkilöstöstämme siirtyi liiketoimintasiirrossa uuteen yhtiöön, kertoo Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

Salpamaan toimitusjohtajaksi on nimitetty Salpakierto Oy:ssä vaikuttanut kehityspäällikkö Antti Leiskallio, jolla on pitkän linjan monipuolinen kokemus jätehuoltoalan kehittämistehtävistä.

-Salpamaan tavoitteena on edistää kiertotalousliiketoimintaa kaiken kaikkiaan sekä tukea Lahden seudun kilpailukykystrategian kiertotaloustavoitteita, kertoo toimitusjohtaja Antti Leiskallio.

-Yhtiön perustamisessa on kyse maa- ja kiviainespalvelujen uudelleenjärjestämisestä vastaamaan kunta-, hankinta- ja jätelain vaatimuksia. Kokonaisuudessaan nyt tehtävä järjestely turvaa alueella toimivien maanrakennusyritysten ja rakennusliikkeiden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Salpamaa ottaa yrityksiltä vastaan erilaisia maa- ja kiviaineksia, kuten puhtaita ylijäämämaita, pilaantuneita maita, asfalttia, betonia, tiiltä, saniteettiposliinia ja tuhkia. Maa-ainekset kierrätetään uusioraaka-aineeksi tai ohjataan hyödynnettäväksi rakentamisessa. Pääosa asiakkaista on toimialueen yksityisiä rakennusyrityksiä.

-Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyä ei toimialueella ole tarjolla muiden toimijoiden toimesta. Ilman nyt perustettua yhtiötä toimialueen pilaantuneiden maiden käsittelypalvelu olisi voinut supistua merkittävästi tai jopa loppua kokonaan.

Yhtiö ei tule investoimaan omaan konekalustoon, vaan sen tarvitsemat konetyöt järjestellään ulkopuolisten koneurakoitsijoiden toimesta kilpailutettuina palveluina. Yhtiön palvelutarjontaan ei tule kuulumaan maanrakennusurakointi, vaan yhtiön tavoitteena on kehittää ylijäämämaiden ja jäteperäisten kiviainesten kierrätystä.

-Pääpaino tulee olemaan ylijäämämaiden hyödyntämisen edistämisessä loppusijoituksen sijaan, päättää Leiskallio.

Lisätietoja antaa:
Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen, puh. 040 087 7254
Salpamaa Oy:n toimitusjohtaja Antti Leiskallio, puh. 050 324 7427

Salpakierto Oy on 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluu jätteiden vastaanotto, käsittely, kierrätys ja hyödyntäminen sekä jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on lähes 100 %. salpakierto.fi

Salpamaa Oy on Salpakierto Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2021. Yhtiö vastaanottaa erilaisia maa- ja kiviaineksia, kuten puhtaita ylijäämämaita, pilaantuneita maita, asfalttia, betonia, tiiltä ja tuhkia. Maa-ainekset kierrätetään uusioraaka-aineeksi tai ohjataan hyödynnettäväksi rakentamisessa. salpamaa.fi