Valitse sivu

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan Päijät-Sote –nimen ja ilmeen alle. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa asiointia ja palvelujen löytämistä. Ensimmäisenä asiakkaat huomaavat uuden nimen Päijät-Sote sosiaalisen median kanavissamme Instagramissa ja Twitterissä, joissa uusi nimi ja ilme on jo julkaistu 17. joulukuuta. Päijät-Sote -verkkopalvelu ja mobiilisovellus avautuvat asiakkaiden käyttöön 17.12.2020.
 
Verkkosivut tulevat löytyvään osoitteesta päijät-sote.fi. Sivustolta löytyy myös linkki Päijät-Sote -sovelluksen lataukseen. Mobiilisovelluksen nimi on Päijät-Sote. Teknisistä syistä sovellus löytyy aluksi sovelluskaupasta lataamalla ensin OmaMehiläinen ja valitsemalla sen jälkeen näytölle tulevista vaihtoehdoista Päijät-Sote. Aluksi asiakkaiden käytössä on suppeampi valikoima palveluja ja sisältöjä. Palveluvalikoima ja tietosisältö täydentyvät vähitellen sekä sovelluksessa että verkkosivuilla.  

Vaikka palveluista kerrotaan uudistuneella nimellä ja ilmeellä, sote-palvelujen järjestäjänä on edelleen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Vanhat verkkosivut osoitteessa phhyky.fi säilyvät aluksi uusien palvelujen rinnalla. Asiakkaille tärkeät tiedot löytyvät molempien sivustojen kautta.  

Kohti helppoa sähköistä asiointia  

Alkuvaiheessa Päijät-Soten verkkopalvelusta löytyy neuvontaa ja tietoa palveluista. Tulevaisuudessa siitä kehittyy sujuva asiointikanava, jossa asioiden hoitaminen nopeutuu ja helpottuu sähköisten palvelujen laajentuessa.   

Yhtä aikaa verkkosivujen kanssa avautuva Päijät-Soten mobiilisovellus täydentää digitaalisia palveluja. Alkuvaiheessa mobiilisovellus tarjoaa laajemman kattauksen palveluja lahtelaisille, iittiläisille ja kärköläläisille kuin muille päijäthämäläisille.  

Puhelin- ja asiakaspalvelua toimipaikoissa säilyy edelleen.  

Harjun terveys aloittaa Lahden, Kärkölän ja Iitin sote-keskuksissa  

Lahden, Kärkölän ja Iitin sote-keskuspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa yhtymän ja Mehiläisen uuden yhteisyrityksen, Harjun terveyden, vastuulle.    

Näiden sote-keskusten asiakkaiden käyttöön tulee maksuton digiklinikka, jossa pääsee muun muassa terveydenhuollon etävastaanotolle.  

Myös nämä palvelut löytyvät jatkossa Päijät-Soten kokonaisuuden alta.  

Päijät-Sote lyhyesti   

  • Päijät-Sote kokoaa kaikki Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut saman nimen alle.  
  • Päijät-Sote on asiakasviestinnässä käytettävä nimi, joka helpottaa sote-palvelujen löytämistä.  
  • Sote-palvelujen järjestäjänä jatkaa edelleen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.  
  • Asiakkaan tarvitsee tulevaisuudessa muistaa vain Päijät-Sote ja palvelut löytyvät, riippumatta siitä, kuka ne tuottaa. 
  • Verkkosivujen osoite on paijat-sote.fi   
  • Mobiilisovelluksen nimi on Päijät-Sote. Teknisistä syistä sovellus löytyy aluksi sovelluskaupasta lataamalla ensin OmaMehiläinen ja valitsemalla sen jälkeen näytölle tulevista vaihtoehdoista Päijät-Sote. 

Päijät-Sote verkossa 
www.päijat-sote.fi, www.paijatsote.fi 
facebook.com/paijatsote/  
Instagram ja Twitter: @paijatsote  

Päijät-Sote valikoitui nimeksi kilpailun kautta  

Päijät-Sote -nimi on syksyllä järjestetyn julkisen nimikilpailun satoa. Kisaan tuli lähes viisisataa ehdotusta. Ennen nimen lopullista valintaa järjestettiin pieni asukasraati, johon osallistuneet pitivät nimeä luontevana. Asukkaat pääsevät jatkossakin mukaan Päijät-Soten kehittämistyöhön. Palautetta ja kehittämisehdotuksia otetaan yhtymässä mielellään vastaan jo tässä vaiheessa, kun palvelut ovat alkumetreillä.  

– Päijät-Hämeessä sosiaali- ja terveyspalveluja toteuttaa monipuolinen ammattilaisten joukko. Palvelujen kokoaminen yhden nimen alle tekee niistä helpommin hahmotettavia. Nyt tehty ratkaisu kestää myös sote-uudistuksen mukanaan tuomat muutokset, toteaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän viestintäjohtaja Katja Patronen.