Valitse sivu

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kaikkien Kärkölän kunnassa asuvien yli 70-vuotiaiden toimintakykyä, asumisen ympäristöä ja lähipalveluiden saatavuutta. Kyselyn tavoitteena oli saada kunnan päättäjille tietoa ikääntyneiden tämänhetkisestä tilanteesta. Kyselyitä lähetettiin 876 ja vastauksia palautui 497. Näin ollen vastausprosentti oli 57.

Vastauksissa korostui kuntalaisten positiivinen asenne ja innostuneisuus oman arjen sujuvuuden lisäämiseksi. Kyselystä esille nousseet kehittämisideat ja palautteet tulevat huomioiduiksi. Opinnäytetyö on luettavissa tästä tai Kärkölän kirjastossa paperiversiona.

Suuret kiitokset kaikille vastanneille!

Opinnäytetyön nimi:
Ikääntyneet maalaiskunnassa
Kysely yli 70-vuotiaille Kärkölän kuntalaisille toimintakyvystä, asumisen ympäristöstä ja lähipalveluista

Tekijät:
Mirva Jokinen ja Saija Kelahaara

Tutkintonimike:
Geronomi (AMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu