Valitse sivu

Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti kesäkuussa jätehuollon perusmaksun ja aluekeräyspistemaksun uusista määräytymisperusteista. Uudet määräytymisperusteet tulevat voimaan vuoden 2021 alusta alkaen. Jätehuollon perusmaksu määräytyy jokaiselle asuinhuoneistolle rakennusrekisteriin merkityn rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisesti. Aluekeräyspistemaksussa huomioidaan, jos rakennusta käytetään vapaa-ajan asuntona tai samalla käyttäjällä on useampi asunto käytössään samassa rakennuksessa tai pihapiirissä.

Jätehuollon perusmaksu ja sen määräytyminen asunnoille

Vuoden 2021 alusta alkaen jätehuollon perusmaksu määräytyy sen perusteella, mihin käyttöön rakennus on rakennettu eli rakennusrekisterissä olevan rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Jätehuollon perusmaksun on määräytynyt tähän asti rakennuksen todellisen käytön mukaan. Vuoden vaihteen jälkeen ei enää huomioida, mikäli rakennusta käytetään eri tarkoitukseen kuin mitä se on merkitty rekisteriin. Maksussa ei myöskään huomioida, jos samalla omistajalla on käytössään useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa tai pihapiirissä. Perusmaksu tulee maksaa jokaisesta asuinhuoneistosta riippumatta siitä, missä käytössä ne ovat.

Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen. Jätehuollon perusmaksun maksuluokkia on kaksi:

  • Luokka 1: yhden asunnon talot, kahden asunnon talot, muut erilliset pientalot, rivitalot, ketjutalot, luhtitalot, muut asuinkerrostalot. Maksu on 33,50 €/asunto/vuosi (sis. alv. 24%)
  • Luokka 2: vapaa-ajan asuntokäyttöön tai tarkoitukseltaan ei-asumiskäyttöön rakennetut rakennukset. Maksu on 20,50 €/asunto/vuosi (sis. alv. 24%)

Maksu määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan ja sen on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä. Maksulla kerätyt tuotot käytetään kokonaisuudessaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen, kuten jäteneuvontaan, kotitalouksien veloituksetta vastaan otettavien jätteiden käsittelyyn, jäteasemien ylläpitoon ja jätehuoltoviranomaisen toimintaan.

Aluekeräyspisteiden käyttö ja aluekeräyspistemaksun määräytyminen

Aluekeräyspisteitä on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kilpailuttamilla jätteenkuljetuksen alueilla Kärkölässä,
Orimattilan Artjärvellä sekä Heinolan ja Sysmän haja-asutusalueella. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa. Aluekeräyspisteen käyttäjä saa viedä aluekeräyspisteen jäteastioihin asumisessa syntyvää päivittäistä seka- ja energiajätettä.

Aluekeräyspistemaksu on huoneistokohtainen ja se määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosimaksu määräytyy rakennuksen käytön mukaan vakituisen tai vapaa-ajan asunnon maksuna. Aluekeräyspistemaksun on velvollinen maksamaan se, joka on asuinhuoneiston haltija maksukauden ensimmäisenä päivänä.

Mikäli samalla käyttäjällä on käytössään useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa tai pihapiirissä, voi asukas hakea jätelautakunnalta aluekeräyspistemaksun poistoa niin, että maksu tarvitsee maksaa vain yhdestä asuinhuoneistosta. Jos asuinrakennus on jäänyt kokonaan tyhjilleen, voi aluekeräyspistemaksuun hakea kohtuullistamista. Sähköiset hakemuslomakkeen löytyvät jätelautakunnan nettisivuilta osoitteesta www.lahti.fi/jatelautakunta kohdasta Jätehuollon asiointi ja lomakkeet.

Lisätiedot:
Tiia Yrjölä, 044 416 3634
Sanna Kumpumäki, 044 018 7143
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lahti.fi