Valitse sivu

Hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen yhteisyritys Harjun terveys oy käynnistää mittavan sote-keskuspalvelujen kehittämisen Päijät-Hämeessä väliaikaisen hankintasopimuksen turvin. Tärkein tavoite on parantaa asiakkaiden hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta. Lahden, Iitin ja Kärkölän sote-keskuspalvelut uudistetaan ensimmäisinä. 

Hyvinvointiyhtymä ja Mehiläinen allekirjoittivat väliaikaisen palvelusopimuksen eilen illalla. Koska hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, solmii yhtymä sote-keskuspalvelujen tuottamisesta väliaikaisen hankintasopimuksen. 

Palvelusopimuksen perusteella Harjun terveys tuottaa ensi vuoden alusta avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon ja perustason mielenterveyspalvelut Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä. Valmista ei ole vielä vuoden vaihteessa, vaan toimintamallin kehittäminen on ajoitettu kahdelle vuodelle. Palveluja täydennetään tuomalla sote-keskuksiin terveyssosiaalityön palvelut sekä fysioterapian suoravastaanottopalvelut. Sote-keskuksista saa jatkossa monipuolista sosiaali- ja terveydenhuollon neuvontaa ja ohjausta. Yhteisyritys tuottaa myös neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon lääkäripalvelut.  

Uudelleenjärjestelyjen ensisijainen tavoite on järjestää perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto niin, että ne ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Kuntalaisten sote-palvelut suunnitellaan monipuolisiksi ja lähipalvelut helposti saataviksi.   

Asiakkaat pääsevät nopeammin hoitoon moniammatillisten, digitaalisointia ja uudenlaista työnjakoa hyödyntävien sosiaali- ja terveyskeskusten myötä. Tavoitteena on, että kiireettömään hoitoon pääsee avosairaanhoidossa seitsemässä vuorokaudessa ja suun terveydenhuoltoon 14 vuorokaudessa. Lähtökohtana on, että asiakkaan asia otetaan hoidettavaksi heti ja se pyritään hoitamaan kuntoon ensikäynnillä aina, kun se on mahdollista.  

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen yhteisyrityksen valmisteluvaiheen verkkosivuilla voi seurata haltuunottovaiheen ja toiminnan käynnistymisen edistymistä.

Lisätietoja:
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola, 040 1834 295
Mehiläinen oy:n julkisten terveyspalveluiden toimialajohtaja Markku Näreneva, 044 598 6560