Valitse sivu

Nuoruus on unelmia, odotuksia ja hetkessä elämistä, joihin linkittyvät tiiviisti myös ystävät ja sosiaalinen media. Mutta mitä sosiaalisessa mediassa oikeasti tapahtuu?

Viime aikoina huolenaiheeksi on noussut kärköläläisten lasten ja nuorten some-käyttäytyminen. Suurin osa nuorista käyttää somea ollakseen yhteydessä ikätovereihinsa, joita he tapaavat myös reaalielämässä. Somea käytetään siis jatkeena olemassa oleville sosiaalisille suhteille, mutta nuoria kiehtoo yhteydenotto myös heille tuntemattomiin ihmisiin. Tämä tuo yhteydenpitoon uusia sävyjä ja havaittavissa on, että yhä lisääntyvissä määrin jopa alakouluikäisten lasten keskuudessa käydään niin tupakointiin liittyviä kuin seksuaalisviritteisiäkin keskusteluja.

Eritoten valokuvaaminen on kasvattanut suosiotaan. Lapset ja nuoret kuvaavat itseään ja toisiaan. Tämän myötä kiusaamiseen on syntynyt uusia tapoja ja sitä tapahtuu yhä lisääntyvissä määrin myös verkossa. Some madaltaa kynnystä kiusaamiselle ja koska somekiusaaminen voi olla luokkahuoneessa näkymätöntä, opettajat tai vanhemmat eivät välttämättä ole tietoisia, että lasta tai nuorta kiusataan. Somessa tapahtuva kiusaaminen voi tapahtua nimettömänä ja kasvottomana, toistuvana sekä ajasta ja paikasta riippumattomana. Somekiusaaminen voi olla esimerkiksi huhujen levittämistä, mustamaalaamista, nöyryyttämistä, kiristämistä, yksityisen tiedon jakamista tai ryhmästä eristämistä. Tämä aiheuttaa lapsissa ja nuorissa turvattomuutta, yksinäisyyttä ja on omiaan heikentämään opiskelumotivaatiota.

Nyt haastamme teitä vanhempia asettamaan lapselle ja nuorelle johdonmukaiset rajat somen käytössä. Sosiaalisessa mediassa tämä onnistuu parhaiten olemalla perillä, mitä sosiaalisen median palveluita perheen lapsi tai nuori käyttää ja millaisia kuvia tai videoita hän siellä julkaisee. Vanhempien tuki ja kiinnostus sekä yhteisten pelisääntöjen luominen edistävät turvallista somen käyttöä. Väestöliitto on luonut nuorille suunnatun Netiketti-sivuston, johon vanhemmat voivat yhdessä lasten ja nuorten kanssa käydä tutustumassa.

Perheissä arki on usein hektistä ja koko perheen yhteinen aika on vähissä. Rauhoita hetki päivässä olemalla lapsen ja nuoren kanssa aidosti läsnä ja kiinnostunut hänen kuulumisistaan. Kysele hänen päivästään, ole selvillä hänen kavereistaan ja tekemisistään, näin viestität nuorelle, että hän on tärkeä! Huomioidaan myös se, että lasten ja nuorten kohdalla tämä pitkittynyt korona-tilanne on omiaan aiheuttamaan turhautumista ja tylsistymistä, kun nuorille suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia on jouduttu perumaan tai siirtämään jonnekin tulevaisuuteen. Lapset ja nuoret kuitenkin elävät tässä hetkessä.

”Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus, kaikki kasvaa, lapset varttuu, virheist oppii ja kokemust karttuu”

Pikku G:n sanoin kaikille hyvää syksyn jatkoa ja ollaan ylpeitä lapsistamme ja nuoristamme!

Yhteistyöterveisin Kärkölän lasten- nuorten- ja perheiden palveluverkoston moniammatillinen tiimi

Kirje on lähettetty kaikille kärköläläisille huoltajille Wilma-järjestelmän kautta.