Valitse sivu

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea 30.9.2020 saakka.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020–31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjälle avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki koskee päätoimisiksi katsottavia yksinyrittäjiä, ja myös kevytyrittäjiä kuten freelancereita, joiden vuotuinen laskutus on vähintään 20 000 euroa tai jotka ovat yrittäjien eläkevakuutuksen piirissä ja joiden toiminta on ollut kannattavaa vuonna 2019. Liikevaihdon lasku 16.3.2020 jälkeen tulee osoittaa kirjanpitoajolla tai vastaavalla.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta voit lukea TEM:n sivuilta tästä linkistä

Kärkölän kunnan hakulomake löytyy tästä linkistä

Hakemukselle kirjaudutaan suomi.fi -tunnistautumispalvelun avulla.

Linkistä aukeaa ensin tarkastuslista, jonka jälkeen avautuu varsinainen hakemus. Hakemusta ei voi tallentaa kesken täydentämisen, joten tarkistuslistan avulla saat varmistettua, että sinulla on kaikki hakemukseen tarvittavat tiedot valmiina ennen kuin alat täyttämään hakemusta.

Kärkölän kunnan aiemmassa tiedotteessa on kuvattu tarkemmin, mitä edellytyksiä tuen myöntämiselle on. (Lue tästä linkistä)

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

  • Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen.
  • Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen.
  • Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi
  • Avustuksen määrä on 2 000 euroa.
  • Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille noin viikon kuluessa päätöksestä.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Lisätietoja:
Markku Koskinen, pormestari, 045 160 4164, markku.koskinen(a)karkola.fi
Petra Nevalainen, elinvoimasuunnittelija, 044 770 2212, petra.nevalainen(a)karkola.fi

Suomen hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen kuntien kautta myönnetään 250 milj. euroa. Tämän valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.

Uutinen julkaistu 17.4.2020, 5.5.2020 ja 21.8.2020