Valitse sivu

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet 4.8. ja 10.8.2020 suosituksia, joita noudattamalla lähiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa voidaan vähentää mahdollisia koronavirustartuntoja ja rajata altistumisia.

Varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Suosituksissa korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä tehostettua siivousta. Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

Koulun tai varhaiskasvatuksen aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua etukäteen toimintaan, kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan. Tärkeän lelun saa tuoda mukana ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton.

THL on lisäksi ohjeistanut ulkomailla palaavien omaehtoisesta karanteenista seuraavasti;

Ohjeita Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille

Jos saavut Suomeen maasta, josta ei ole maahantulon rajoituksia, sinun ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin (Katso kohta: Maat, joista voi matkustaa Suomeen ja joihin Suomesta voi matkustaa).

Jos saavut Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, sinun suositellaan olevan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa.

Huomioi että omaehtoinen karanteeni on suositeltava silloinkin, kun paluumatkasi Suomeen kulkee sellaisen matalamman riskin maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske (Katso kohta: Rajavalvonta ja matkustusrajoitukset ovat voimassa muiden maiden kohdalla).

Huomaa, että omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa, vaikka olisit käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen tuloksen. Näin siksi, että testitulos kertoo tilanteesta testaushetkellä. Negatiivinen testitulos ei sulje pois sitä, että testin ottamisen jälkeen saat tartunnan tai että tartunta on itämässä. Jokaisella Suomessa asuvalla tai vierailevalla on yhteisvastuu siitä, että COVID-19 -epidemia ei kiihdy hallitsemattomasti.

Ohjeet omaehtoiseen karanteeniin

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on kotioloissaan.

 • Suositeltavaa on, että muiden tartuntariskiä vähentääksesi et mene työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle, vaan pysyisit kotona omaehtoisen karanteenin aikana. Sovi työnantajasi kanssa toimintatavoista kahden viikon ajan matkalta paluusi jälkeen.
 • Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Välttämätöntä liikkumista on esimerkiksi lääkärissä käynti, riittävät turvavälit huomioiden. Harrastuksissa käynti ei ole välttämätöntä liikkumista.
 • Suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen.
 • Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä.
 • Vältä julkisen liikenteen käyttämistä.

Näihin yllä oleviin valtioneuvoston, THL:n ja OKM:n ohjeisiin pohjautuen on Kärkölän varhaiskasvatukseen tehty toimintaohje, jonka mukaan toimitaan.

Varhaiskasvatuksen toimintaohjeet:

 • Aamulla lapset otetaan vastaan keskitetysti klo 6.30 saakka (lapsia paikalla alle 10). Tämän jälkeen siirrytään omiin ryhmätiloihin työvuorojen mukaisesti. Perhepäivähoitaja ottaa lapset vastaan eteisessä, jotta vältytään käynneiltä sisätiloissa.
 • Iltapäivällä välipalan jälkeen lapset luovutetaan vanhemmille ulkona, jolloin vältetään ulkopuolisten ylimääräisiä sisällä käymisiä. Vuorohoidossa lapset luovutetaan mahdollisuuksien mukaan myös ulkona, jos lapsi haetaan ennen klo 19.30.
 • Hygieniasta huolehditaan toistuvalla, huolellisella käsienpesulla, jota valvotaan. Kaikki aikuiset pesevät kädet töihin tullessa ja sieltä lähdettäessä.
 • Vanhemmat pesevät lasten ja omat kädet päiväkotiin tullessa. Tätä varten eteiseen on varattu saippua ja kertakäyttöpyyhkeet käsidesin lisäksi.
 • Eteisissä on käsidesit, niiden täyttäminen tehdään joka päivä iltapäivällä, kun lapset ovat lähteneet ulos. Esiopetus toimii koulun käytänteiden mukaisesti.
 • Siistijä on antanut ryhmiin suihkupullot ja siivousliinat, joilla pyyhitään yhteiskäytössä olevat näppäimistöt ja puhelimen näyttö aina kun on lopettanut työskentelyn. Siivousta koko talossa tehostetaan tarpeen mukaan.
 • Lapsiryhmät toimivat lainmäärittämien ryhmäkokojen mukaan
 • Toiminta tulee kuitenkin toteuttaa siten, että aina kun se on mahdollista, käytetään pienryhmiä, joiden kanssa toimii yksi aikuinen. Retket pihan ulkopuolelle ovat nyt suositeltavia turvallisuus huomioiden. Muutakin ulkona tapahtuvaa toimintaa suositellaan lisättäväksi.” Varhaiskasvatuksessa on suositeltavaa hyödyntää lähistöllä olevia ulkotiloja ja luontoympäristöjä. Luonnon tutkiminen sekä metsäretket sopivat hyvin varhaiskasvatukselle asetettujen yhteisten tavoitteiden mukaisten oppimisen alueiden toteuttamiseen. Lähistön rakennetussa ympäristössä voidaan harjoitella esimerkiksi turvallisen liikkumisen sääntöjä ja lähiympäristön rakennukset voivat tarjota mahdollisuuksia kulttuuriperintöön tutustumiseen. Ulkotilat tarjoavat mahdollisuuksia liikuntaan sekä yhteistyötaitoihin liittyvien tavoitteiden mukaiseen toimintaan.”
 • Toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon toimintojen porrastaminen; kaikkia käytössä olevia tiloja käytetään pienryhmien kanssa ja aikuinen ohjaa ja valvoo tilassa tapahtuvaa toimintaa. Suunnitelmien tulee olla kaikkien ryhmässä/alueella työskentelevien tiedossa, jotta tiloja voidaan käyttää tehokkaasti jakamiseen.
 • Ulkoiluun lähteminen porrastetaan ja ulkovalvonnassa pitää olla mahdollisimman paljon aikuisia. Lasten lepohetket toteutetaan normaalisti.
 • Ruokailu tapahtuu ryhmätiloissa porrastaen, turhaa pöydässä istumista pitää välttää ja siirtyminen lepohetkelle tapahtuu joustavasti ruuhkia välttäen. Esiopetuksessa toimitaan koulun ohjeistuksen mukaisesti ja ruokailu tapahtuu luokkatiloissa. Välipalan jälkeen lähdetään ulkoilemaan. Poikkeuksen aiheuttavat vain rajuilma tai -sade, ukkonen, poikkeuksellinen helle tai pakkanen.
 • Henkilökunnan ruokailussa ja tauoilla huolehditaan turvallisuudesta turvavälejä pitämällä.
 • Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Perheen muidenkin varhaiskasvatuksessa olevien lasten jäämistä kotiin suositellaan, kunnes testitulos on valmistunut.