Valitse sivu

Kevään toiminnallisia rajoituksia ollaan valtioneuvoston toimesta purkamassa. Kärkölän kunta on toiminut, kuten muutkin kunnat, näiden ohjeistusten mukaisesti ja muuttunutta palvelutarvetta on henkilöstön osalta hoidettu lomajärjestelyillä ja korvaavien töiden järjestelyillä.

Kesän 2020 osalta tulee kuntien toiminnoissa olemaan eroavaisuuksia. On kuntia, joissa yhteiskunnan taloudellista kriisiä lähdetään ennakoivasti hoitamaan kustannuksia ja palveluja karsimalla lomautusten muodossa.

Kärkölässä pyritään rajallisten resurssien optimaalisella käytöllä säilyttämään palvelutaso ja turvaamaan kuntalaisten hyvinvointia kesällä 2020. Tavoitteena on, että läpi kesän tarjotaan palveluja nuorisotoimessa, terveysliikuntapalveluissa, uimahallissa, asiointipalvelussa ja kirjastossa. Myös kunnanvirasto pyritään pitämään osa-aikaisesti toiminnassa heinäkuussakin. Aukioloajoista ja palvelutarjonnasta tiedotetaan tarkemmin toukokuun aikana.

Tänä kesänä kesälomamatkailu on todennäköisesti vähäisempää, jolloin kunnan on hyvä mahdollistaa tilanteeseen soveltuvaa ohjelmaa omassa kunnassa. Myös Huovilan puistoon soveltuvia tapahtumia ja toimintaa tuetaan turvallisuusohjeistukset huomioiden.

Pyydän henkilöstöltä joustavuutta toiminnan kehittämisessä läpi kesän. Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen paikallisesti ja turvallisesti voi näkyä myös pidemmän aikavälin säästöinä kunnan taloudessa. Toivon myös kärköläläisiltä yhdistyksiltä aktiivisuutta turvallisten toimintojen jatkamiseen. Kärkölän Kisa-Veikkojen suunnistusjaokselle jo tässä vaiheessa kiitokset aktiivisesta toiminnasta.

Rajoitusten asteittaisesta poistumisesta huolimatta meidän on syytä edelleen huomioida kaikessa toiminnassa hyväksi havaitut ohjeet: käsihygienia, etäisyydet ja riskiryhmien huomiointi.

Markku Koskinen, pormestari