Valitse sivu

"logo"Kärkölän kunnassa on käyty 9.–29. huhtikuuta 2020 koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely, joka käynnistettiin koronaviruspandemian aiheuttamien toiminnan muutosten ja töiden vähenemisen takia.

Yhteistoimintamenettelyn neuvotteluiden aikana olemme käsitelleet hyvässä yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa kunkin yksikön työhön tulleet muutokset ja suunnitelleet kaikille lomautusuhan alaisille työntekijöille korvaavaa työtä tai lomajärjestelyitä työntekijälähtöisesti. Menettelyn aikana käsiteltiin myös varautumisen ja turvallisuuden kysymyksiä poikkeusolojen aikana.

Koska pandemian kestosta ei ole tietoa, sen suoria ja epäsuoria vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Kunnallisten palvelujen tuottamisen lisäksi Kärkölän kunta haluaa turvata kuntalaisten mahdollisuuden käydä töissä. Esimerkkinä kunnan varhaiskasvatuksessa palveluiden käyttö on vähentynyt, mutta pidämme kaikki vakituiset varhaiskasvatuksen työntekijät töissä, jotta voimme vastata tarvittaessa nopeasti kuntalaisten lastenhoidon tarpeisiin.

Olemme tarjonneet työntekijöille sellaisia korvaavia tehtäviä, jotka ovat tukeneet poikkeusoloissa eniten apua tarvinneita kuntalaisia. Tästä esimerkkeinä vanhusten asiointiapupalvelun ja etäopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokatarjoilun suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön uusia sähköisiä toimintamalleja palveluiden tuottamiseen erityisesti nuoristoimessa ja liikuntapalveluissa.

Neuvotteluissa keskusteltiin myös kausityöntekijöiden työllistämisestä ja nuorten kesätöistä. Kunnassa halutaan tukea nuorten tutustumista työelämään. Neuvottelujen tulos mahdollistaa nuorten kesätyöllistämisen ja asiasta tiedotetaan toukokuun aikana.

Lisätiedot: Jouni Nieminen, kansliapäällikkö, 044 770 2206, jouni.nieminen@karkola.fi