Valitse sivu

Marttilan vanhalla kaatopaikalla tutkitaan maaperää ja pintavettä toukokuussa. Tutkimukset valmistuvat kesän aikana.

Kärkölän kunnassa tehdään maaperä- ja pintavesitutkimuksia Marttilan vanhalla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää maaperän ja pintaveden pilaantuneisuutta, mahdollista riskiä pohjaveden pilaantuneisuudelle sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Marttilan kaatopaikka on toiminut yhdyskuntajätteen kaatopaikkana 1960-70-luvulla. Historiatietojen perusteella epäillään, että kaatopaikalle olisi viety teollisuusjätteitä. Kaatopaikka sijaitsee yksityisten henkilöiden omistamalla asuinkiinteistöllä ja I-luokan pohjavesialueella (Marttila-Hongisto 0431603).

Kaatopaikalle tehdään kaivinkoneella koekuoppia. Koekuopista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyyseja varten. Lisäksi kaatopaikalta ojaan purkautuvasta vedestä ja mahdollisesti koekuoppiin suotautuvasta vedestä otetaan näytteitä. Tutkimukset ajoittuvat toukokuun alkupuolelle. Tutkimuksien perusteella arvioidaan tarve mahdollisille riskienhallintatoimenpiteille tai puhdistamiselle. Selvitys valmistuu kesän 2020 aikana.

Yhteyshenkilöt:
Pirkanmaan ELY-keskus, PIMA-asiantuntija Anna Kralik, puh. 050 395 5074, anna.kralik(a)ely-keskus.fi
Sitowise Oy, Anna Perttola, puh. 044 4279143, anna.perttola(a)sitowise.com

Lisätietoja