Valitse sivu

Neuvottelut käynnistyivät erittäin hyvässä ja rakentavassa yhteistyössä torstaina 9.4.2020. Neuvotteluosapuolet tunnistivat haasteellisen tilanteen vaatimukset ja mahdollisuudet löytää henkilöstölähtöiset ratkaisut asiassa.

Henkilöstöjärjestöjen edustajat tekivät hyvin suunniteltuja ehdotuksia tehtävien uudelleen järjestelyistä, korvaavista tehtävistä ja lomaratkaisuista, jotka työnantaja otti tyytyväisenä tiedoksi ja huomioitavaksi valmistelussa.

Yhteistoimintaneuvotteluissa ensisijaisena tavoitteena on neuvotella tehtävien uudelleenjärjestelyistä, korvaaviin tehtäviin sijoittamisesta sekä muista henkilöstön työpanokseen liittyvistä asioista, mikäli tarvetta tilanteen edetessä ilmenee. Jo tehdyistä toimenpiteistä huolimatta, toiminnallisten syiden takia, saattaa tulla tarve lomauttaa osa henkilöstöstä enintään 90 päiväksi. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan lomautusta selvitetään vain niiden tehtävien osalta, jotka päättyvät väliaikaisesti kokonaan tai joita ei voi järjestellä uudelleen.

Neuvottelu jatkuvat alla esitetyn aikataulun mukaisesti:

  • torstaina 16.4.2020
  • keskiviikkona 22.4.2020
  • torstaina 23.4.2020

Yhteisenä tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen torstaina 23.4.2020.