Valitse sivu

"huuma"Kärkölän kunta on mukana sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla toimivassa nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn tähtäävässä HuuMa -Päijät-Häme, huumeeton maakunta -hankkeessa, jota hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Kärkölässä on lähdetty rakentamaan mallia, jossa lapsen ja nuoren hyvinvointia lähestytään heidän arjessaan. Työtä on tehty syksystä ja kärkinä ovat olleet yhteinen perheaika, itsetunnon vahvistuminen ja yhteisöllisyys. Resurssointi lapsiin ja nuoriin on aikaa lapsille ja nuorille.

Kärkölän mallia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen alettiin kehittää syksyllä 2019, kun etsivä nuorisotyöntekijä Sanna Nevalainen kutsui lasten ja nuorten parissa toimivia koolle tutustumaan toisiinsa ja kertomaan näkemyksiään kärköläläisten lasten ja nuorten tilanteesta: huolista ja kunnan vahvuuksista.

– Olimme saaneet kouluterveyskyselyn tulokset, joissa nousi huolta esimerkiksi nuorten päihteidenkäytöstä ja kiusaamisesta. Kärkölän alueella oli myös juuri aloittanut useita uusia työntekijöitä, joiden kanssa haluttiin heti sama suunta lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn, etsivä nuorisotyöntekijä Sanna Nevalainen kertoo.

Yhteisestä tapaamisesta alkoi kehittämistyö, jossa ovat olleet mukana kunnan varhaiskasvatus, koulu ja nuorisotyö sivistysjohtaja ja pormestari keulanaan, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimijoita, poliisin Ankkuri-työ sekä toimijat yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta: seurakunnasta, seuroista, yhdistyksistä kuten Järvelän Jäppärästä, Lappilan Noususta, Kärkölän Kärpistä, SPR:stä, Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Järvelän kyläyhdistyksestä ja koulun vanhempainyhdistyksestä. Kärköläläiset toimijat ja yhdistykset haluavat olla helposti lähestyttävissä.

– Yhdessä haluamme rakentaa uutta kärköläläistä kulttuuria, jossa lapsista ja nuorista puhutaan hyvää, ja jossa heidän kykyynsä kehittyä uskotaan”, pormestari Markku Koskinen sanoo ja lisää: Samalla pidämme tärkeänä, että lapsiin ja nuoriin liittyviin huoliin uskalletaan puuttua johdonmukaisesti, luotettavasti ja moittimatta.

Kehittäminen aloitettiin ideoimalla yhteistyökokeiluja neljässä tiimissä alle kouluikäisten, alakouluikäisten, yläkouluikäisten ja yli peruskouluikäisten ikäryhmille. Kokeilut lisäsivät toimijoiden välistä keskustelua ja ymmärrystä sekä yhteistä maaperää. Vaikka varsinaista mallia vasta tehdään, sen sisältöjä testataan jo käytännössä. Yläkouluikäisten perheitä halutaan kohdata uudenlaisissa ja hauskoissa vanhempainilloissa, joissa ovat mukana niin vanhemmat kuin lapset. Ensimmäinen järjestetään jo 12.3.2020.

– Haluamme tutustua perheiden kanssa, kannustaa nuoria ja kokea ilon hetkiä yhdessä. Tutkimusten mukaan yhdessä koettu ilo muuttuu kyvyksi tuntea hyviä tunteita ja hakea uusia yhteyden hetkiä, joissa ilo yhä vahvistuu. Tämähän on edellytys terveeseen yhteisöllisyyteen, rehtori Anneli Luostarinen sanoo, ja lisää: Paikallinen elokuvateatteri Järvelän Kino on mukana ja tarjoaa maaliskuussa vielä leffanäytöksen iltaan osallistuneille!

Toukokuussa järjestetään ensimmäinen Lasten Kärrypäivä, jossa toivotetaan tulevat ekaluokkalaiset tervetulleiksi kouluyhteisöön ja tarjotaan mahdollisuuksia tutustua perheisiin, toimijoihin ja harrastusmahdollisuuksiin.

– Tässäkin haetaan yhteistä iloa, tutustumista ja aikaa. Toiveena on, että joskus vielä voimme tarjota harrastuksia heti koulupäivän jälkeen, mitä jo alustavasti selvittelimmekin, sivistystoimenjohtaja Petri Käkönen kertoo.

Yhdessä on haluttu kehittää myös uusien kuntalaisten kohtaamista ja yhteisöön tervetulleeksi toivottamista ”rotinoiden” avulla. Uusille kuntalaisille halutaan tarjota mm. tietoa toiminnasta ja paikoista, joissa voi tulla osaksi Kärkölän yhteisöä.

– Toimijat ovat paljon miettineet sitä kohtaamisen tapaa, jolla oikeasti voidaan saada aikaan tervetullut olo. Vuorovaikutustaidot ja iloinen katse ovat olennaisia, varhaiskasvatuksen johtaja Kaija Lindén korostaa.

Peruskoulunsa päättäneiden nuorten osalta kehittämistä on tehty erityisesti Nuorten työpajalla, yleisesti nuorisopalveluissa ja Kyliksellä kohdattavia nuoria ajatellen. Nuorten itsetuntoa vahvistavaa kehitteillä olevaa NITE-ohjelmaa voidaan yhtä lailla soveltaa kaikenikäisiin lapsiin. Ajatus on nuorten onnistumisten, vahvuuksien ja hyvän sanoittamisessa ja näkyväksi tuomisessa.

– Jokaiselle on mielenkiintoinen tehtävä odottamassa yhteiskunnassa, pormestari Markku Koskinen sanoo. Aikuisten tehtävä on auttaa nuorta kulkemaan sitä kohti.

HuuMa-hankkeessa on kerätty asiakasymmärrystä nuorilta lukuisissa nuorille järjestetyissä työpajoissa ja kohtaamisissa. Myös Kärkölässä. Puhuessaan huumeidenkäytön ehkäisystä nuoret alkavat useimmiten puhua tarpeestaan kuulla itsestään hyvää ja tulla nähdyksi koulussa, kaveriporukassa ja perheessä. He puhuvat yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä, yhteisöön kuulumisesta ja siitä, miten aikuisten täytyy puuttua. Vanhemmat puolestaan kokevat olevansa avainhenkilöitä nuorten päihteidenkäytön ehkäisyssä.

– Kärkölän kehittämistyössä on ollut upeaa olla mukana. Tässä mittaluokassa yhteistä kehittämistä ei juuri Päijät-Hämeessä tehdä, projektipäällikkö Anne-Marie Haavisto HuuMa -hankkeesta sanoo ja jatkaa: Erityisen ilahduttavaa on se, että uskalletaan lähteä hakemaan vaikuttavuutta useilla yhtäaikaisilla lasten arkeen vaikuttavilla teoilla, joissa on kaikissa ajatus ilosta, yhdessä olemisesta, aikuisen ajasta, perheestä ja yhteisestä vastuusta. Ei jäädä vellomaan vanhaan, vaan tehdään paremmin.

Lisätietoja:
Markku Koskinen, pormestari, 045 160 4164
Petri Käkönen, sivistysjohtaja, 044 770 2130
Anneli Luostarinen, rehtori, 044 770 2134
Sanna Nevalainen, etsivä nuorisotyöntekijä, 044 770 2176
Kaija Lindén, varhaiskasvatuksen johtaja, 044 770 2100
Anne-Marie Haavisto, projektipäällikkö, 044 729 7993